Demokratiutredningen och Region Skåne anordnar i dag (3/6) en konferens i Kristianstad på temat ”Hur mår den lokala demokratin?”.
– Då passar det extra bra att demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) är på plats, säger Ulf Bingsgård (M), 2:e vice ordförande i Region Skånes demokratiberedning. Hon sitter ju i en S- och MP-regering som har samma förutsättningar för sitt maktinnehav som S- och MP-styret i Region Skåne. Det är vingliga konstellationer båda två, minoritetsstyren med ett svagt folkligt mandat som ideligen talar om behovet och vikten av att samarbeta, men inte gör det.

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Foto: Europaportalen.se, CC 2.0

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Foto: Europaportalen.se, CC 2.0

Sedan maktskiftet i Region Skåne har Socialdemokraterna och Miljöpartiet strypt informationsflödet till oppositionen. Ett exempel på den passivitet som råder är att sjukvårdsnämnd Sund under sina fem sammanträden i år bara har tagit fyra beslut. Ekonomin befinner sig i fritt fall. Vårdproduktionen har minskat. Tillgängligheten når inte sina mål. Samtidigt har Styret avvisat i stort sett samtliga förslag på åtgärder. De ekonomiska månadsrapporterna redovisas inte längre. Sjukvårdsnämnd Kryh har ställt in dagens möte, trots akuta problem med sommarbemanningen. Och ärendet med tertialrapporten för januari-april 2015, som utlovades för politisk behandling på senaste sammanträdet med hälso- och sjukvårdsnämnden, uteblev.

– Det finns forskning som visar att minoritetsstyren kan stärka den lokala demokratin. Rätt hanterat innebär de ett mer kreativt beslutsfattande och bättre förankringsprocesser. Så fungerar det bevisligen inte i Region Skåne, säger Ulf Bingsgård.
– Mot denna bakgrund är det på sin plats att demokratiministern i dag frågar sina partivänner i Region Skåne om hur de tänker i frågor som insyn och delaktighet, avslutar Ulf Bingsgård. Hur stärker det den lokala demokratin att strypa informationsflödet till oppositionen?

Jonas Duveborn