I veckan meddelade Active Biotech, ett av Lunds viktigare läkemedelsföretag, att de varslar 47 av sina 56 anställda om uppsägning. Kort därefter kommer det slutliga beskedet att Sony säger upp 975 personer i Lund. Det är helt avgörande för Skånes näringsliv att det finns en förmåga att fånga upp och förvalta den unika kompetens som Active Biotech, Sony och liknande företag besitter. Detta förutsätter i sin tur en mer ansvarsfull ekonomisk politik än den som i dag förs av den styrande minoriteten i Region Skåne.

Sony och Active Biotech har två otroligt viktiga roller inom skånskt näringsliv. Båda företagen har sedan Ericssons respektive Astra Zeneca och Pharmacias dagar fört vidare och förvaltat den unika kompetens inom telekom- och läkemedelsbranschen som så länge kännetecknat Lund och Skåne. Tillsammans med andra högteknologiska företag bidrar Sony och Active Biotech inte bara med arbetstillfällen utan deras unika kompetens bidrar även till regionens tillväxt, varför beskeden är extra allvarliga för den skånska ekonomin.

Konjunktursvängningar är en naturlig och högst nödvändig del av marknadsekonomin med konsekvensen att företag ibland tvingas säga upp personal. För att vända konjunkturen och mildra dess negativa konsekvenser krävs att det finns en förmåga att fånga upp och förvalta den kompetens som företagen och de uppsagda har. Denna förmåga skapas genom ett sunt näringslivsklimat, långsiktiga investeringar och en ansvarsfull ekonomisk politik.

Situationen för skånskt näringsliv är tyvärr mycket ansträngd. Skåne, som bör vara en tillväxtmotor för Öresundsregionen, Sverige och norra Europa, lider av oproportionerligt låga tillväxttal och hög arbetslöshet. Det är nu en nationell angelägenhet att med tillväxtfrämjande insatser förhindra att Skåne hamnar i en nedåtgående spiral med potentiellt katastrofala konsekvenser och regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) gör rätt i att vända sig till regeringen och utvärdera olika möjligheter för regionalt stöd. Men ska regionen kunna bedriva ett långsiktigt arbete för ett välmående näringsliv och en stabil tillväxt i Skåne krävs en ansvarsfull ekonomisk politik i Region Skåne. Här brister det rödgröna styret ordentligt när man i stället driver fram ett växande underskott för att tvinga fram en skattehöjning i regionen av till synes ideologiska skäl.

Förutsättningarna för ett skånskt näringslivsklimat med förmågan att lindra konjunkturens negativa konsekvenser kommer förbli små med minoritetsstyrets ansvarslösa spenderande i Region Skåne. Situationen är speciellt oroande med tanke på de demografiska utmaningar Skåne står inför som kommer kräva stora välfärdsinvesteringar framöver. Ska Lund och Skåne vända trenden med låg tillväxt och varslande företag så måste Henrik Fritzon och den styrande minoriteten i Region Skåne ta ekonomisk politik på allvar.

Cristina Glad (FP)
vice gruppledare och ledamot i regionfullmäktige i Region Skåne
fd vice vd på läkemedelsföretaget BioInvent