Skadliga kemikalier påverkar människor, djur och natur negativt.  I dag är kunskapen om vad vi kan göra för att motverka detta större än någonsin tidigare. Det är därför mycket förvånande att regionala tillväxtnämndens ordförande Mätta Ivarsson (MP) under förra sammanträdet – utan förvarning och under reformstopps-flaggan – drog tillbaka ett ärende om en handlingsplan för att stärka Region Skånes arbete inom miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö”.

Känslig Östersjö.

Känslig Östersjö.

Förslaget, innan det försvann mitt framför ögonen på den överraskade oppositionen, gick i korthet ut på att regionala utvecklingsnämnden skulle anslå  500 000 kronor för  att ta fram denna handlingsplan.

– Särskilt anmärkningsvärt är det, att det är just Miljöpartiet som gör detta. Samma parti som i sitt program för Skåne särskilt betonar betydelsen av att fasa ut skadliga kemikalier. Miljöpartiet skriver exempelvis att skadliga kemikalier är  problematiska eftersom ”vi inte vet hur kemikalier reagerar med varandra eller hur de lagras i människokroppen”. Vi kommer att fortsätta att driva ett progressivt och handlingskraftigt miljöarbete, och i detta är kemikaliefrågan mycket viktig, säger Patrik Holmberg (C), ledamot i regionala utvecklingsnämnden. Vi både hoppas och utgår från att även Miljöpartiet kommer att göra lika mycket i faktisk handling som de gör med fina ord i sitt partiprogram.

Nova-Jeanette Nilsson