I början av året lanserade Allians för Skåne ett förslag om att höja lönerna för förlösande barnmorskor med 1 000 kronor i månaden. Glädjande nog valde en enig nämnd att ställa sig bakom förslaget och därmed kommer en höjning av lönerna för förlösande barnmorskor att bli verklighet.

Snart ett halvår efter beslutet i hälso- och sjukvårdsnämnden är det flertalet barnmorskor som har hört av sig och undrar när de ska få sin nya lön. Med en sommar och semester i sikte finns det en stor risk att höjningen dröjer till hösten.

Med anledning av detta skickar Allians för Skåne i dag in en interpellation till regionfullmäktige den 16 juni där vi vill ha svar på följande frågor:

  • Vid vilket datum träder de nya lönerna för förlösande barnmorskor i kraft?
  • Varför har inte lönerna höjts tidigare under året?
  • Kommer alla förlösande barnmorskor att retroaktivt kunna ta del av lönehöjningen?

Region Skånes medarbetare gör dagligen stora insatser för att se till att ge en så bra vård som möjligt till alla skåningar. Utan våra medarbetare skulle den skånska vården stanna.

Därför är det så viktigt att Region Skåne blir en ännu attraktivare arbetsgivare som lockar till sig nya människor till sjukvården i Skåne.

En del av dessa medarbetare är alla våra barnmorskor som bland annat ser till att vi skåningar får en säker och trygg förlossning när ett nytt barn välkomnas till världen.

Mattias Brage