I morgon (30/5) uppmärksammas ”Ofrivilligt barnlösas dag”. Ofrivillig barnlöshet är klassad som en sjukdom av såväl Världshälsoorganisationen, WHO, som riksdagen. När Skåne efter initiativ från Alliansen för några år sedan tog steg för att fler par skulle få möjlighet att bli föräldrar genom att höja ersättningen för äggdonation möttes initiativet av massivt motstånd. Ord som ”organhandel” och ”oetiskt” var kritikernas beskrivning av reformen.

En utvärdering av höjningen av ersättningen visar att kritiken var obefogad. Det är inte fler personer än tidigare som nu anger att man donerar ägg för ekonomisk vinning. I stället har den högre ersättningen för äggdonation lett till att Region Skåne lyckats eliminera köerna.

Men så ser det inte ut i resten av landet. Ofrivilligt barnlösa möter stora skillnader i vården. Runt om i landet är det i dag långa köer och brist på donerade ägg, vilket har medfört att ofrivilligt barnlösa får vänta länge på hjälp. Väntetiderna kan vara upp till tre år långa. För att fler par ska få möjlighet att bli föräldrar måste fler landsting följa Skånes exempel och höja ersättningen.

 Mattias Brage 

 Fakta:

  • 2011 utfördes 11 äggdonationer i Skåne.
  • 2014 utfördes 49 äggdonationer i Skåne.
  • I Skåne ökade tillgången på ägg efter att ersättningen höjdes för äggdonation i juni 2012. Detta innebär även att kötiden minskade. Motsvarande tydliga ökningar i tillgång till donerade ägg kunde inte ses i andra delar av landet.
  • I övriga Sverige är genomsnittsersättningen 4 000 kr vid äggdonation.
  • Uppskattningsvis upplever en femtedel av alla par någon gång en obesvarad graviditetsönskan.
  • En stor internationell studie, European society of human reproduction and embryology, bekräftar att altruistiska motiv är dominerande bland äggdonatorerna, inte ekonomiska skäl.