Veckans mest förbluffande nyhet – bortsett från att världsfotbollsförbundet uppges byta namn från FIFA till FIFFLA – var att sommarkrisen i Region Skåne skulle lösas genom att stänga akutmottagningen i Lund nattetid under två månader.

Även om förslaget – tillfälligtvis? – dragits tillbaka till förmån för att eventuellt ta sjuksköterskor från till exempel ambulanser, så är det kanske mest ett tecken på det modernaste i regionen: Problem löses genom att göra ingenting! Och när man verkligen beslutar något handlar det om att sluta göra något eller ställa in något.

Kanske logiskt, det hörs ju på namnet: beSLUT.

Bästa besluten är alltså att sluta. Sluta ha nattöppen akut på Sydsveriges största sjukhus. Eller ställa in nämndssammanträden när ”det finns för få ärenden”, som man precis har gjort i sjukvårdsnämnd Kryh (Kristianstad-Ystad-Hässleholm), trots att det finns en färsk ekonomisk uppföljning som visar på ett skenande underskott. Nog vore det bättre att sluta vara passiv. Den minskande produktionen i slutenvården är absolut inte samma sak.

Samtidigt fattade regionstyret i veckan beslut om att ställa in nästan alla reformer som de utlovade i valrörelsen. Samt några förbättringar de inte ens utlovat – men ställde in ändå. Nästa steg blir väl att sluta utlova reformer.

Och så beslöt Styret att regiondirektören skulle få sluta. Dyrt var det att låta en 65-åring gå i pension, men man tyckte det var värt det. Lite förvånande bara att man vill anställa en ny regiondirektör. Riktigt konsekvent är Styret uppenbarligen inte.

Den som sover syndar inte, blundar man så finns inte problemen för de styrande i Region Skåne.

Samma partier styr på riksplanet, och surprise-surprise, de använder ungefär samma metoder. Stefan Löfven (S) lyckades ju inte ens förhandla sin budget genom riksdagen.

Och det enda svaret på framtidens utmaningar inom välfärden handlar mycket riktigt om att ta bort och förbjuda något, nämligen vinster i välfärdsföretag – om lönehöjningar också ska förbjudas har däremot inte sagts något om. Vinstutredningen leds av Ilmar Reepalu (S) från Malmö. Man får anta hans främsta merit vara att till slut ha avgått från posten som finanskommunalråd.

Det skulle förstås kunna finnas ett annat motiv till akutstängning i Lund: Kanske ville man vänja folk vid hur det skulle bli i fall regionen byggt ett tredje sjukhus mellan Lund och Malmö – då skulle ju enligt planen sjukhusen i de stora städerna bli små länsdelssjukhus med akutmottagning dagtid i stället för hela dygnet.

Men den mer principiella anledningen är nog troligare. Det ger en förklaring till mycket som det rödgröna styret hittar på eller bara yvas över:

Inställda möten, stängd akut, inga reformer, ingen regiondirektör, inga förslag, ingen effektivisering, ingen vinst i vården, inga pengar kvar, ingen enighet mellan partierna, inga resultat.

Nu ska inte Ingenting föraktas, rent filosofiskt är det mycket intressant.

Tänk på den gamla slutledningen om hur många svansar en katt har: 1) En katt har en svans mer än ingen katt. 2) Ingen katt har två svansar. Vilket då leder till slutsatsen: 3) En katt har tre svansar.

Filosofen Jean-Paul Sartre skrev en hel bok om ”Varat och intet”, där han bland annat funderade över om ett café där Pierre inte finns skiljer sig från ett där någon annan inte finns. Eller om ett café där Pierre inte finns, men man förväntat sig honom, skiljer sig från ett där han inte heller finns, men där det inte finns något skäl att han skulle finnas.

Dr Trotz

Dr Trotz.

Mycket talar för att Sartre i dag hade kunnat ta Styret i Region Skåne och deras beslutsfattande som ett exempel i stället för den påhittade Pierre.

Frågan blir då: Skiljer sig en region där Henrik Fritzon (S) inte fattar beslut från en där han fattar beslut att inget göra, eller fattar beslut att stänga eller ställa in något.

Dr Trotz undrar om det kanske finns ytterligare ett slutgiltigt beslut om att ställa in eller sluta som regionstyret skulle kunna ta. Framförallt kanske sluta. Det skulle bli en region som skiljer sig från den nuvarande.

 

 

Dr Trotz:

Efter bara två månader inträdde Opposition Skåne i trotsåldern, vi knöt då den alltid lite motvalls skribenten Dr Trotz till oss. Vi insåg från början att det var en match made in heaven, eller i alla fall i Kristianstad. Vår sida handlar ju om opposition i Region Skåne, och Dr Trotz är till sin natur både oppositionell och trotsig. Och passar därför bra att kommentera det som tilldrar sig i regionen. En varning: All likhet med verkliga förhållanden är en ren slump. På Twitter heter han @Dr_Trotz