Alliansen fick på tisdagen information från flera håll om att det finns långt framskridna planer på en stängning av akutmottagningen på Sus Lund nattetid under sommaren. Orsaken är bristen på sjuksköterskor.

– Om akuten i Lund stängs är det naturligtvis med aktivt eller passivt godkännande av den politiska ledningen i Region Skåne, säger oppositionsledaren Carl Johan Sonesson (M). Det faller därmed ett mycket stort ansvar på Socialdemokraterna och Miljöpartiet i det kaos som rimligtvis kommer att uppstå för berörda människor i Lund med omnejd.

Sus Lund är en av landets största och mest kompletta akutmottagningar – som i snitt under året tar emot 175-200 patienter per dag.

– Att ens överväga att stänga akutmottagningen i Lund är oerhört allvarligt om det skulle bli verklighet skulle det få stora konsekvenser för lundaborna som behöver hänvisas till en redan ansträngd akut i Malmö. Vi i alliansen har konsekvent drivit på för fler åtgärder för att bemanna sjukhuset. Ingenting konstruktivt har gjorts från den styrande minoriteten, säger Gilbert Tribo (FP), 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

En stängning av akutmottagningen på Sus Lund under sommaren skulle öka trycket ännu mer på akutmottagningen på Sus Malmö, som nästan dubblar antalet invånare i upptagningsområdet. Till flödet från kommer dessutom den normalt ansträngda sommarsituationen vid alla sjukhus i Skåne. Både i Lund och i Malmö kommer Sus att ha färre vårdplatser öppna än under förra sommaren.

– Allt går nu utför i den skånska vården, säger Stefan Lamme, 2:e vice ordförande i sjukvårdsnämnd Sus. Tillgängligheten försämras, kvaliteten brister och ekonomin rasar, trots att man har anställt 4,1 procent fler medarbetare jämfört med för ett år sedan. Det politiska ledarskapet råder helt enkelt inte ut situationen.

Jonas Duveborn