Sjukvårdsnämnd Kryh (Kristianstad, Ystad och Hässleholm) skulle egentligen ha haft sammanträde den 3 juni – men nu ställs mötet in.  Styrets förklaring? För få ärenden.

 Det hela är väldigt bekymmersamt. Kryh har många problem att ta tag i men styret förmår inte ens att få ihop en dagordning, säger Per Einarsson (KD), oppositionsledare i sjukvårdsnämnd Kryh. Hur ska nämnden kunna leda verksamheten om vi inte träffas?

– Underskotten ser ut att förvärras ytterligare, men eftersom mötet ställs in så missar vi den ekonomiska rapporten från april. Sommarbemanningen och problemen på akuten i Kristianstad är två andra frågor som hade behövt komma upp. Istället tar nämnden för tidigt sommarlov.

Nästa sammanträde blir den 19 augusti. Då har mer än tre månader gått sedan man träffades sist.

Mattias Svensson