Det rödgröna styret i Region Skåne har i dag aviserat en ”reformpaus” för att begränsa underskottet. Satsningar på sammanlagt 152,5 miljoner kronor flyttas ett par år framåt, samtidigt som sjukvården får 60 miljoner kronor från regionstyrelsens konto för oförutsedda utgifter.

– På grund av allt prat om skattehöjningar från Socialdemokraternas sida under valrörelsen har vi sedan oktober 2014 ett skenande underskott med en ökningstakt på 8 procent, säger oppositionsledaren Carl Johan Sonesson (M). Utifrån detta är det fullt begripligt och rimligt att Styret nu ser över vilka utlovade satsningar som de kan skjuta på framtiden. Vi behöver mer av ekonomiskt ansvarstagande, och detta är ett steg på rätt väg.

– Däremot ser vi saker som inte hänger ihop med den nypåtagna ansvarskänslan. Ute i nämnderna tar man i rask takt tillbaka verksamheter i egen regi, konstaterar gruppledaren Gilbert Tribo (FP). Senaste förslaget är dialysen i Malmö . Bara här måste man hitta nära tjugo sjuksköterskor att anställa, samtidigt som bristerna i sommarbemanningen talar sitt eget språk.tertial 2015

– Kostnaden för inhyrd personal har också fortsatt rasa i höjden, även om det nu finns 1 017 fler anställda i regionen jämfört med för ett år sedan, säger gruppledaren Birte Sandberg (C). Särskilt anmärkningsvärt är att kostnaden för hyrsjuksköterskor är uppe i 196 procent jämfört med samma period 2014.
– Sedan årets första ekonomiuppföljning kom har vi i Allians för Skåne understrukit behovet av att vidta åtgärder mot det skenande underskottet, vilket nu pekar mot 700 miljoner kronor sämre än budget – men utan minsta reaktion, säger gruppledaren Birgitta Södertun (KD). Det är, mitt i bedrövelsen över den ansträngda situationen, glädjande att vårt budskap till slut har sjunkit in.

Jonas Duveborn