Så lämnar då regiondirektör Jonas Rastad Region Skåne. Redan när han kom i september 2012 skämtade han i en intervju i Sydsvenskan om att han snabbt fått ”torpedstatus”. Han skulle göra det som andra hade bestämt.

foto: Christiaan Dirksen Porträtt på 	Jonas Rastad Regiondirektör Region Skåne

Jonas Rastad. Foto: Christian Dirksen.

Hur sant ett sådant uttalande än är för alla verkställande tjänstemän i offentlig förvaltning,  togs det av vänsterkritiker som intäkt för att Jonas Rastad var okänslig och inte såg personalen. Inte minst efter beslutet om en ny förvaltningsorganisation för sjukvården med Kryh, Sund – och Sus, som underkändes av formella skäl, sedan det processats ända upp i Högsta förvaltningsrätten. Beslutet var så ingripande, bedömde rätten, att det borde ha tagits av politikerna. Att beslutet var fel i sak är det få – om ens någon – som i dag hävdar. Inte ens regionstyrelsens nuvarande ordförande, Henrik Fritzon (S) har för avsikt att återställa organisationen. Och detta trots att han både var mycket högljudd då och dessutom närvarade under de märkliga ”die-in”-demonstrationerna i Lund. Detta var absurda tillfällen då de protesterande uttryckte sin åsikt om den skånska vården genom att spela döda.

Det är ingen lätt sak att leda en så stor och komplex tjänstemannaorganisation som Region Skånes. Oavsett vem som gör det, är det rimligt att åtminstone regionpolitikerna uttrycker eventuell kritik på samma sätt som de själva önskar att de hade blivit bemötta.

Jonas Duveborn