Vem är vården till för? Frågan kan verka banal. För den som behöver den, torde vara det enkla och enda svaret. Men om frågan är vem är vården av? Personalen är svaret på den frågan, vilket du sannolikt gissade. Alltså, rätt igen. Men, vem är vården bestämd av? Där kanske det blir lite knepigare, för det finns egentligen inget svar. I alla fall inget glasklart svar. För den bestäms och är avhängig så många människor i så många positioner och så många beslut att det krävs oändligt många ord för att ens börja svara på den frågan. Och kanske kan vi inte svara helt.

Det vi däremot kan svara på är vad människor som vi – politiker – har för ansvar, drivkraft och inflytande över vården.

Ett bevingat citat lyder som bekant ”politik är att vilja”. En vacker tanke, som i sig inte är osann. Men det är ibland, eller snarare ofta, så att politik, när det gäller, är att kompromissa, att försöka, att förlora och försöka igen. I bland till och med att helt enkelt bara komma överens.

För politik är inte ett spel, det kan te sig som det, men borde inte vara det för när det kommer till sjukvårdspolitik är insatserna allt för höga. Och därför spelar vi inte heller ett högt spel. Och vi är inte ute efter att vinna, och vi är nog inte olika några andra partier när det kommer till det. Det vi dock, när vi nu sitter i opposition, behöver är att alla spelar med öppna kort. Vi visar vår hand, det vi vill är att ta ansvar. Ansvar för vården, för patienten, för de anhöriga och för personalen. Och för att göra det, för att så att säga göra just politik till att vilja och vidare till att göra, så behöver vi ta del av högst relevanta och enormt viktiga frågor som exempelvis ekonomin.

Sedan början av 2015 har det stått klart att den ekonomiska prognosen visar ett stort underskott. Trots detta, när nästan halva året har gått, har styret inte bemött detta och vi har ännu inte givits möjlighet att diskutera eventuella åtgärder för att komma till rätta med underskottet.

I ett värsta scenario blir åtgärdsplanen färdig först i juni vilket innebär att vi inte kommer att varken kunna eller hinna vidta nödvändiga åtgärder för att komma till rätta med underskottet. Detta riskerar att allvarligt skada vårdkvaliteten, äventyra patientsäkerheten och drabba våra anställda.

Vi i Allians för Skåne anser att Styret inte kan spela ett sådant här vårdslöst spel.

Och vi kommer inte att fråga mer, vi kommer att kräva insyn. Och det handlar inte om att vilja vinna. Det handlar om att få möjligheten att försöka.

Allians för Skåne i sjukvårdsnämnd Sund
Annette Linander (C), 2:e vice ordförande
Karin Axelsson (M), ledamot
Julia Persson (M), ledamot
Hans-Bertil Sinclair (M), ledamot
Edith Escobar (M), ersättare
Lilian Gerleman (M), ersättare
Katarina Johansson (M), ersättare
Birgitta Södertun (KD), ersättare
Åsa Holmén (FP), ersättare