I dag sammanträder hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne. Ett av förslagen, från
minoritetsstyret med Socialdemokraterna och Miljöpartiet, är att en väl fungerande verksamhet ska tas tillbaka till egen regi. En verksamhet som är omtyckt av patienter och flera patientföreningar såsom Njurförbundet. Vi talar om Diaverums verksamhet i Malmö där man sedan 2006 framgångsrikt bedriver dialysvård på uppdrag av Region Skåne.

Vi i Allians för Skåne kommer i dag att föreslå en återremiss av ärendet för att inhämta patientorganisationen Njurförbundets synpunkter. I andra hand kommer vi att föreslå en förlängning av avtalet och en ny upphandling efter avtalets slut.

Foto: Brian Askrud, CC 2.0

Foto: Brian Askrud, CC 2.0

Diaverums avtal sträcker sig till den 30 april 2016. Det gäller 48 patienter och patientgruppen
ökar med 4-5 patienter varje år. Diaverums fyra kliniker ligger i toppskiktet i Sverige gällande vårdkvalitet och patienternas hälsa. Att återta en välfungerande verksamhet som uppnår goda resultat inom dialysvården riskerar att medföra en kraftigt försämrad vård och tillgänglighet för de 48 patienterna som i dag behandlas på den så kallade Heleneholmsdialysen.

Vi som företrädare för Allians för Skåne känner en påtaglig oro. En oro över att
minoritetstyret med Socialdemokraterna i spetsen låter ideologiska skygglappar styra i stället för patientens bästa. En oro över att detta är den första i en rad av förslag där regionen
kommer att säga upp avtal med privata vårdgivare, trots att vårdens kvalitet är god. En oro
över att detta kommer att leda till minskad valfrihet för patienter och medarbetare och ökade kostnader för regionen.

Allians för Skåne tillsammans med Miljöpartiet, i dåvarande Femklövern, lämnade över ett
överskott på 647 miljoner kronor vid utgången av 2014. Nu ser vi skenande
hyrläkarkostnader, längre vårdköer och en prognos för underskottet i vården på 617 miljoner
kronor. Bara på Sus i Malmö och Lund finns ett beräknat besparingskrav på 505 miljoner kronor för innevarande år. I detta svåra läge väljer det rödgröna styret att ta tillbaka verksamhet och därmed riskera att öka kostnaderna ytterligare för Sus.

En ökning med 48 patienter för Sus Malmö 2016 kräver arton nya sjuksköterskor och tre nya undersköterskor, alltså sammanlagt 21 personer. Det finns redan en stor brist på sjuksköterskor och undersköterskor inom dialysvården. Var tänker minoritetstyret hitta dessa sjuksköterskor och undersköterskor? Det är inte alls säkert att alla som arbetar för Diaverum vill byta arbetsgivare.

Nu får det vara slut med ideologiska skygglappar och oansvarigt spenderande av
skattepengar. Tror ni att lösningen ligger i att återta all sjukvård i egen regi? Allians för
Skåne tror på mångfald. Egen regi, privata vårdgivare, idéburna sektorn – alla behövs!

Se till patientens bästa och låt inte häxjakten på privata vårdgivare vara er drivkraft.

Ulrika Heindorff (M), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden
Gilbert Tribo (FP), andre vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden
Maria Nilsson (C), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden
Per Einarsson (KD), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden