Vid bildandet av Region Skåne, gjorde man en fördelning mellan Skånes orter av olika funktioner. Kristianstad blev huvudort för ledning och administration. Andra funktioner skulle vara placerade i Malmö, Hässleholm, Lund, Landskrona, Helsingborg och Ystad. Allt för den regionala balansen, och det talades om att bibehålla ett ”rundare Skåne”. Beslutet att göra Kristianstad till huvudkontor, välkomnades genom att möjligheten att behålla kvalificerade arbetstillfällen fanns kvar och därmed förhoppningsvis att dessa medarbetare skulle välja att bo och verka i nordost. Detta var ett av skälen för de förtroendevalda som var med och beslutade vid utformningen av Region Skånes organisation.

Självklart ska inget vara ”hugget i sten” men det har uppfattas att det funnits en bred politisk enighet om frågan om den regionala balansen. Det visar sig dock att detta förefaller nu vara ”tomma ord”. Under årens lopp har fler och fler funktioner koncentrerats till Malmö/Lund. Detta har skett genom de små stegen. I Hässleholm fanns enligt många en välfungerande primärvårdsadministration. Denna flyttades sedermera till Lund.

I Kristianstad har Region Skåne tecknat ett avtal med Kristianstads kommun, att samlokalisera ledning och administration till nya Rådhus Skåne.

Koncentrationen av möten och medarbetare till Malmö/Lund verkar dock fortsätta med oförändrad hastighet. Skälen som vi kan ta del av i beslutsunderlag är diffusa samordningseffekter och att det skulle finnas problem att långsiktigt säkra kompetensen i Nordostskåne?

Sedan Region Skånes bildande har möjligheterna förbättrats för oss alla att kunna samarbeta på distans. Vi vet också att det finns långt gångna försök att utföra kvalificerade åtgärder på patienter på distans. I många andra delar av samhället är distansarbete en del av vardagen. Tiden då alla medarbetare ska finns på samma ort, samma våningsplan, inom synhåll för chefen tillhör svunnen tid. Mot denna bakgrund blir man som lekman och förtroendevald i Region Skåne förvånad över det förslag som finns att med svaga argument, flytta duktiga kvalificerade medarbetare som arbetar med Region Skånes anställdas pensioner, idag sedan ett år placerade i det nya Rådhus Skåne ska nu placeras i Lund?

Det argumenten som gäller ”långsiktig kompetensbrist” är mycket förvånande. Vid Högskolan Kristianstad redovisar ansvariga att man tvärtom har inriktat sig på att göra just kunskapen om pensioner som en viktig del av utbildningen.

Det borde också vara självklart att Region Skåne nyttjar Rådhus Skåne och har medarbetare som både bor och verkar i Nordöstra Skåne så mycket som möjligt.

Varje signal om något annat, innebär att Skåne kantrar ännu mer mot sydväst och det var inte syftet med Region Skåne.

Lars-Göran Wiberg (C)
Lennart Pettersson (C)
Ingrid Karlsson (C)