Hanna Håkansson 620 border

Ett och ett halvt år efter examen är 12 procent av landets studenter inte etablerade på arbetsmarknaden, och nästan hälften har ett lägre kvalificerat arbete än vad de egentligen är utbildade till. Detta är ett problem för landets studenter men även för Sverige som helhet. Ska den svenska arbetsmarknaden stå sig i den globala konkurrensen måste utbildning löna sig.

Den svenska arbetsmarknaden består i dag allt mindre av lågkvalificerade fabriksjobb och allt mer av högkvalificerade tjänstejobb. Samtidigt blir konkurrensen om jobben allt hårdare. När studenter inte hittar jobb där en högre utbildning krävs söker man sig till andra jobb för sin försörjning och tränger samtidigt bort andra kandidater, meritkraven höjs och fler ställs utanför arbetsmarknaden – permanent.

Samtidigt är de högkvalificerade jobben helt avgörande för svensk ekonomi på lång sikt. Det blir allt vanligare att fabriker flyttar från Sverige till Indien och Kina och det är en verklighet vi måste hantera. Ska Sverige fortsättningsvis ha en välfärd i världsklass krävs det att fler än i dag är med och bidrar. Då duger det inte att nyutexaminerade studenter bara har ett jobb – de måste dessutom ha rätt jobb. Kunskapsintensiva företag är en nyckel för att Sverige ska lyckas ekonomiskt och då krävs en bättre matchning mellan utbildning och arbetsmarknad.

En vanlig orsak till att en nyutexaminerad student har svårt att få ett arbete är bristande arbetslivserfarenhet. Region Skånes inrättande av studentmedarbetarjobb, det vill säga att studenter mot avtalsenlig lön får jobba i verksamheten några timmar i veckan med sådant som är relevant för utbildningen har därför varit mycket välkommet. Flera kommuner, bland annat Lund, har följt efter med goda resultat. Det är dags för fler skånska kommuner att följa dessa exempel och inrätta egna studentmedarbetarjobb. Det tjänar både kommunen och studenterna på.

Hanna Håkansson (FP)