Trots rödgröna löften om tillräckliga resurser visar prognoserna för den skånska sjukvården ett samlat underskott på över 600 miljoner kronor. Styrets strategi verkar även fortsättningsvis vara att möta situationen med armarna i kors.

Inte förrän alliansen i sjukvårdsnämnd Kryh (Kristianstad, Ystad, Hässleholm) ställde det som krav kom ekonomin upp som beslutsärende på nämnden. Väl där nöjde sig styret med att lägga informationen till handlingarna.

Prognosen för Kryh pekar mot 125 miljoner kronor i underskott. I den siffran är kostnadsminskningar om 70 miljoner kronor inräknade. Ekonomerna varnar för att prognosen kan förvärras redan nästa månad.

Per Einarsson (KD). Foto: Jens Christian.

Per Einarsson (KD). Foto: Jens Christian.

Per Einarsson (KD) är oppositionsledare i sjukvårdsnämnd Kryh:

– Fem månader in på året lyser initiativen från styret fortfarande med sin frånvaro. Att bara lägga informationen till handlingarna är inte handling nog. Det blir mer och mer tydligt att styret passivt tänker invänta en skattehöjning.

Alliansen har lagt flera förslag för att minska obalansen i Kryh. På förra sammanträdet yrkade man bland annat att effekterna av handlingsplanen skulle redovisas vid nästa möte och att förvaltningschefen skulle återkomma med fler förslag på åtgärder. Man föreslog också att nämnden skulle anhålla om pengar hos regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden för att påskynda arbetet med förenklingar i personalens arbetssituation. Samtliga förslag avvisades av styret.

Det är inte första gången. Redan när budgeten togs  i februari sa styret nej till ytterligare åtgärder. Och om inte alliansen, mot styrets vilja, hade lyckats driva igenom omfördelningar inom hälso- och sjukvårdsnämndens budget så hade dagens ansträngda läge på sjukhusen sett ännu värre ut.

Mattias Svensson