Inför valet 2014 lovade Socialdemokraterna ett slut på sjuksköterskebristen på somrarna, men Kryh (sjukvården i Kristianstad, Ystad och Hässleholm) saknar inför sommaren 25 sjuksköterskor.

Man lovade också ett slut på inhyrda läkare och skjutsköterskor. Resultatet så här långt för Kryh är en fördubbling av inhyrda läkare och en tredubbling av inhyrda sjuksköterskor. Man kommer att ha 17 färre vårdplatser i Kryh under sommaren. Man har fler anställda, mer utplockad övertid och fler inhyrda läkare i verksamheten. Socialdemokraterna lovar vitt och brett, men levererar sällan annat än signaler om svag politisk styrning som omedelbart leder till att organisationen sväller och detta utan finansiering. Kryh ligger i mars närmare 70 miljoner kronor efter budget och prognosen på helår är minus 125 miljoner kronor.

Sjuksköterska. Foto: Orbis, CC 2.0

Sjuksköterska. Foto: Orbis, CC 2.0

Nämndens ordförande, Maria Nyman Stjärnskog (S), påstår att hon tar situationen i vården på allvar. Men då borde hon också våga styra skutan. Sedan sjukvårdsnämnd Kryh  bildades vid årsskiftet har vi knappt haft några ärenden på mötena, trots att verksamheten omfattar nästan fem miljarder kronor. På förra mötet fanns bara ett informationsärende: ekonomisk prognos för mars 2015. I det fanns flera alarmerande uppgifter som borde fått Styret att agera. Men nej, S och MP valde att bara lägga informationen till handlingarna.

Alliansen hade flera förslag på åtgärder men alla avvisades av Styret. Att vara politiker innebär att man måste våga ta ansvar, inte bara när det går bra, utan även när man står inför stora utmaningar. Vi har tre välskötta sjukhus som förtjänar tydligt stöd i hur de skall agera.

John Roslund.

John Roslund (M)
ersättare i sjukvårdsnämnd Kryh