I september 2010 beslöt regionstyrelsen i Region Skåne att införa ett regiongemensamt friskvårdsbidrag. Samtidigt gavs förvaltningarna i uppdrag att avveckla alla personaldrivna friskvårdsanläggningar på sina arbetsplatser. Detta gjordes aldrig. När besked till slut kom om stängning också på Centralsjukhuset i Kristianstad och Ystads lasarett från den 1 mars 2015, blev det kraftiga reaktioner från delar av en mycket missnöjd personal.

Foto: OK Tyr, CC 2.0.

Styret orienterar illa i friskvårdsutbudet. Foto: OK Tyr, CC 2.0.

Regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) uppträdde då pressat och lovade att försöka hitta en snabb lösning. Ärendet kom således akut upp på regionstyrelsen den 5 februari. Beslut om att upphäva beslutet om att avveckla anläggningarna togs. Några konkurrensproblem såg S och MP inte. Inte heller resonerades det kring vem som skulle använda gymen eller hur de inverkar på hela personalens friskvård. Allt skulle i stället hanteras i en översyn av systemet med friskvårdsbidrag.

– När översynen nu presenteras är det med förvåning vi konstaterar att friskvårdsanläggningarna inte över huvud taget har ingått i den, säger Caroline Wessel (M), 2:e vice ordförande i personalnämnden. I stället för att utreda frågan i grunden, och verka för en jämlik och rättvis friskvård för alla anställda, har S och MP stuckit huvudet i sanden.

– När Styret dessutom väljer att inte låta ärendet återkomma till regionstyrelsen utan bara väljer att fastställa den tidigare modellen, har man inte uppnått någonting med det som var så brådskande i februari, säger Camilla Mårtensen (FP), ledamot i personalnämnden.

Allians för Skåne krävde återremiss av ärendet.

Jonas Duveborn