Region Skåne håller sig med en beredning för ”framtidens sjukvård”. Det är ett brett ämne, och kan vara lite vad som helst i omfattning. Namnet påminner inte så lite om anekdoten om författaren Lars Gustafsson som ska ha träffat chefen för statliga rymdstyrelsen och intresserat frågat: ”Är det hela rymden ni styr, eller bara vår egen galax?”

Formalistiskt skulle man kunna säga att beredningen är ett underorgan till regionstyrelsen och att den främsta uppgiften just nu är att hantera de kommande ombyggnaderna av Skånes universitetssjukhus SUS i Malmö och Lund, regionstyrelsen måste bestämma sig senast den 4 juni hur det ska se ut, annars börjar taxametern ticka väntetidskostnad, och de ticken räknas i miljoner per vecka.

SUS Lund. Foto: jorchr. " href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/">CC BY-SA 3.0.

SUS Lund. Foto: jorchr. CC BY-SA 3.0.

Under ordförande Ingrid Lennerwald (S) har beredningen visat en sund skepsis mot tidsgränser och i stället ägnat de första sammanträdena åt att måla med bredare penslar. Studerar man protokollen finner man till en början brett kunskapsinhämtande, det allra första mötet inleds med att man får en dragning av sjukvårdens utveckling under efterkrigstiden och framåt. En kunnig tjänsteman ”reflekterar över den svenska hälso- och sjukvårdens utveckling under efterkrigstiden, om Sveriges unika förutsättningar jämfört med övriga Europa, om primärvårdens utveckling, om stora sjukhusbyggen och sjukvårdens ökande andel av BNP under 50-70-talen.”

Dr Trotz hade gärna hört denna utläggning, precis som mycket av den övriga information som getts – verkar mycket bildande på området! Om man inte ser historien så är man förstås sämre lämpad att bygga för framtiden.

Framtiden är dock inte mycket närvarande i de kortfattade protokollen. Även om en del saknas i materialet som är utlagt på regionens hemsida. Men de kommer väl i framtiden!

Beredningen är kanske mest uppmärksammad för att den trots tidspressen inför beslutet i juni tog chansningen att väcka liv i frågan om att bygga ett ”tredje sjukhus” mellan Malmö och Lund i stället för att fortsätta att satsa på två stora akutsjukhus. I Lund och Malmö skulle bara mindre närsjukhus finnas kvar. Ja, man lade all kraft på att utreda detta alternativ, trots att regionen redan för några år sedan beslöt att gå en annan väg.

Nå, nu tycks det tredje, eller elfte om man räknar hela Skåne, vara skrinlagt för överskådlig framtid. Och beredningen ska jobba hårt för att få en funktionsspecifikation för sjukhusområdet i Malmö, det vill säga beredningens huvudsyfte från början. Förhoppningsvis klaras det till juni. Men det tycks beredningen vara ovillig att fästa på papper.

Beredningen räknar tydligen också med att i höst kunna ha uppfattningar om om- och nybyggnaden av SUS i Lund. Där nämner man faktiskt december som sluttid.

Så långt skulle det med viss möda kunna gå att uppfylla uppgifterna.

Dr Trotz

Dr Trotz

Men självfallet kan en beredning med ett så övergripande namn inte stanna där. Nej, man ska ta sig an utvecklingen och organisationen av sjukvården i hela Skåne, ja hela södra Sverige, och slå fast dessa planer i en ”målbild” för 2025.

Frågan är om de planer som dras upp inte mer är något som understöder den rödgröna regeringens vilja att skapa några få stora sjukvårdsregioner i landet, snarare än att bara vara en beredning under Region Skånes styrelse.

Vi får dock hoppas att den stannar i denna galax.

 

 

 

 

Dr Trotz:

Efter bara två månader inträdde Opposition Skåne i trotsåldern, vi knöt då den alltid lite motvalls skribenten Dr Trotz till oss. Vi insåg från början att det var en match made in heaven, eller i alla fall i Kristianstad. Vår sida handlar ju om opposition i Region Skåne, och Dr Trotz är till sin natur både oppositionell och trotsig. Och passar därför bra att kommentera det som tilldrar sig i regionen. En varning: All likhet med verkliga förhållanden är en ren slump. På Twitter heter han @Dr_Trotz