För ett år sedan fick en av de mest utsatta patientgrupperna mer makt över sin hälso- och sjukvård. Då infördes vårdval inom läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende, kallad LARO. Sju behandlingskliniker i Skåne har på ett år blivit sjutton. Dessutom har behandlingarna ökat med drygt 30 procent sedan vårdvalet infördes och köerna har kortats markant, efter att tidigare varit fem år. I Region Skåne bedrivs LARO i Helsingborg, Malmö, Lund, Trelleborg, Kristianstad.

Drogparafernalia, sprutbyte

Sprutbytesinformation på sprutbytesverksamheten i Kristianstad.

Opiatberoende är stigmatiserat i samhället och för den drabbade är det ofta ett stort steg att söka hjälp. Det är oerhört viktigt att patienten känner förtroende för behandlaren och att hjälp och vård är tillgänglig när motivationen finns för att genomgå behandling. Vi har vid flera tillfällen besökt LARO-mottagningar i Skåne. Både i regionens och i privat regi. På Solstenen i Lund som drivs i privat regi träffade vi en medlem från brukarföreningen. Brukarföreningen berättade om att personer med missbruk äntligen blir sedda och att vårdvalet gett även dem, precis som andra personer i samhället, valfrihet att välja och byta vårdgivare. Brukarföreningen berättade även att de upplever att bemötandet och behandlingen blivit betydligt bättre efter att verksamheten konkurrensutsatts.

Socialdemokraterna i regionen har tidigare varit kritiska till de specialiserade vårdvalen. Kommer styret riva upp vårdvalet för LARO? På en fråga som ställdes i regionfullmäktige till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Anna-Lena Hogerud om styret vill se en avveckling av vårdvalen, blev svaret ”det beror på”. Ett mycket oroväckande svar. Vi ser en stor risk att vårdvalet är hotat med nuvarande styre i Region Skåne.

Vi tycker att det är glädjande att missbrukarna fått den här chansen till valfrihet och på ett kvalitativt och evidensbaserat sätt ha möjlighet till behandling mot sitt missbruk. Allians för Skåne värnar om alla patienters rätt att själva välja sin vård. Detta vårdval är omdebatterat, trots att det räddar liv, ger ökad livskvalitet för de som tidigare missbrukat opiater och ger möjlighet för många personer att skapa sig ett liv utan ett missbruk. Vi ber Socialdemokraterna i Skåne att låta vårdvalet för LARO finnas kvar.

Caroline Hedenström (M)

Ulrika Heindorff (M)