Mats Persson 620 Border

Den rödgröna regeringen aviserar i sin vårbudget att skatterna ska höjas med 34 miljarder kronor under de kommande åren. Den största skattehöjningen sker på ungdomars jobb. Det finns en majoritet i riksdagen för att höja ungdomsarbetsavgifterna, eftersom Sverigedemokraterna stöder regeringens förslag, som innebär att kostnaden för över en halv miljon arbetande under 26 år ökar. I Skåne arbetar idag 52 000 unga under 26 år i privata företag. Det motsvarar nästan var tionde jobb i Skåne. När organisationen Svenskt Näringsliv frågar företagare anger 4 av 10 att man kommer att välja en äldre och mer erfaren person när det inte längre finns en skattelättnad för att anställa unga utan tidigare arbetslivserfarenhet.

Arbete är grunden för frihet, egenmakt och värdighet. Möjligheten att få in en fot på arbetsmarknaden är helt avgörande för att också unga människor ska känna delaktighet i samhället. Idag står för många unga utan jobb. I detta läge höjer den rödgröna regeringen kostnaden för företag att anställa unga. Hur detta leder till fler jobb till ungdomar förblir en gåta.

Men regeringen nöjer sig inte med att höja skatten på ungdomars jobb. Även rut- och rotavdraget kommer att försämras. Både rut- och rotavdragen har varit viktiga för att skapa nya jobb och pressa tillbaka arbetslösheten. Undersökningar visar att avdragen tillsammans beräknas stå för närmare 30 000 nya jobb. Enligt Skatteverket har rut och rot också bidragit till att tidigare svart arbete har blivit vitt jobb med pensionspoäng. Med den rödgröna regeringens nya förslag kommer svartarbetet att öka. Det är ett steg i helt fel riktning.

Många använder sig av rot-tjänster. Under 2013 använde 130 000 skåningar rot-avdrag till ett värde av 1,8 miljarder kronor. Det motsvarar många arbetstillfällen och lägger grunden för att många mindre företag ska kunna verka i Skåne.

Det finns ett brett folkligt stöd för rot. Möjligheten att renovera ett gammalt badrum eller göra andra ombyggnationer ska inte vara förbehållet höginkomsttagare. Många av oss kan inte göra jobbet själva, utan är beroende av hantverkare. I det läget spelar givetvis kostnaden och möjligheten att göra avdrag betydelse för om arbetet blir utfört och om det görs svart eller vitt.

Den rödgröna regeringen driver en tydlig linje som höjer skatten på arbete. Försämringar i rut och rot kommer att leda till färre jobb, mer svartarbete och på sikt försvaga finansieringen av vår gemensamma välfärd. I skarp kontrast till detta behöver vi stå upp för arbetslinjen, och för att det är vita, inte svarta jobb som Sverige behöver.

Mats Persson (FP)

riksdagsledamot från Lund