Trots att Alliansen inte har ordförandeposter eller majoritet i Region Skåne, fortsätter Allians för Skånes politik att ge bättre möjligheter och mer valfrihet till skåningarna.

På sammanträdet med Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård tidigare i veckan beslutade beredningen att flera utförare i Skåne ska få tillstånd att starta verksamheter med anledning av de vårdval Allians för Skåne införde under sitt styre.

Alliansen PPT primärvård psykiatri tandvård

Allians för Skånes ledamöter och ersättare i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård.

Bland annat får fem psykoterapiverksamheter tillstånd att starta, vilket ger skåningar i Kristianstad, Malmö, Lund och Hässleholm fler alternativ för att kunna välja den utförare som passar just den enskilde patientens behov bäst.

Det samma gäller för barn och ungdomar i Helsingborg, Sölvesborg och Malmö. Fler tandvårdskliniker för allmän- och specialisttandvård får tillstånd att ta emot barn och ungdomar inom vårdvalet.

Allians för Skåne står upp för patientens valfrihet och ökade patientmakt och vill att mer makt ska ligga hos patienterna och mindre hos politiker. Allians för Skåne värnar om vårdvalen och kommer kämpa för att de även framöver ska finnas kvar i sin nuvarande form, trots de hot som vårdvalen står inför i och med den nationella utredning som initierades nyligen.

Johan Folin