Årliga toppmöten om Öresund, det föreslår den danska regeringen i sin nya strategi för huvudstaden Köpenhamn och Öresundsregionen. På detta skulle lokala och regionala politiker möta företrädare för de två regeringarna. Det hela passar bra in i den omvandling av Öresundskomiteen till Greater Copenhagen & Skåne Committee som satts igång och som bland annat ska diskuteras på ett toppmöte i Kristianstad den 22 juni.

– Vi är på väg mot det Öresundsparlament som saknats och som vi föreslagit, säger Carl Johan Sonesson (M), oppositionsledare i Region Skåne. Och kan man dessutom få ett engagemang från regeringarna, så blir detta ett lyft för hela Öresundsregionen. Det krävs beslut och engagemang lokalt och regionalt, men också i de båda regeringarna.

Den danska regeringen betonar att Öresundsfrågorna är viktiga om Köpenhamn ska bryta sin låga tillväxt. Därför vill den intensifiera arbetet mot de kvarvarande gränshinder som finns, men också slå vakt om universitetssamarbetet – inte minst gäller det materialforskningsanläggningen ESS, genom den särskilda strategi den danska regeringen utarbetar.

– Det är mycket positivt att den danska regeringen sätter ner foten och vill satsa på hela Öresundsregionen, säger Pontus Lindberg (M), regionråd i opposition med ansvar för regional tillväxt och utveckling. Det tidigare samarbetet har mattats av och vi har sett ett minskat intresse, nu vänder det förhoppningsvis.

– Det skulle vara välkommet om den svenska regeringen tog efter den danska och insåg att Öresundsregionen kan bli en motor för hela landets utveckling, ja för hela Norden. säger Carl Johan Sonesson (M). Viktigt är att visa på att Öresundsregionen inte får ses för snävt, det är en öppen region som ska stärkas genom kontakter ut över världen. Det gäller inte minst Hamburg och norra Tyskland.

Peter J Olsson