Ungdomsarbetslösheten har minskat i Skåne. Det är den främsta glädjepunkten i den senaste arbetsmarknadsstatistiken, och även den hotas nu av S/MP-regeringens politik.

– Ännu gäller alliansregeringens sänkta arbetsgivaravgifter för ungdomar och ger nu effekt, säger Pontus Lindberg (M), regionråd i opposition med ansvar för regional utveckling. De rödgröna återställarna i vårbudgeten riskerar nu bryta den positiva trenden när det blir dyrare att anställa.

Ungdomsarbetslösheten minskar, men förbättringen hotas av regeringens återställare. Foto: Lennart Perlenhem, Arbetsförmedlingen

Ungdomsarbetslösheten minskar, men förbättringen hotas av regeringens återställare.
Foto: Lennart Perlenhem, Arbetsförmedlingen

För andra grupper är utvecklingen inte lysande. Och Skåne har sämre återhämtning än de övriga storstadsregionerna. Inte minst Malmö tynger ner statistiken med en arbetslöshet på nästan 15 procent – dubbelt mot rikssnittet.

Ungdomsarbetslösheten har minskat med 1500 medan hela arbetslösheten minskat med 700, vilket innebär att antalet arbetslösa i övriga grupper ökat något. Antalet som fått jobb är något mindre jämfört med för ett år sedan och varslen något fler.

– Skåne borde kunna mer, säger Pontus Lindberg (M). Det behövs en modern politik för en fungerande arbetsmarknad och ett bättre näringsklimat. Femklöverns (Alliansen + MP) satsningar inom Region Skåne 2014 bidrar faktiskt med nya jobb motsvarande hela minskningen av arbetslösheten. Men det behövs åtgärder inte minst inom skånsk infrastruktur för att se till att nya arbeten kommer också i näringslivet.

Peter J Olsson