Torbjörn Tegnhammar 620 border
När den här krönikan skrivs sitter undertecknad på Moderaterna i Skånes förbundsstämma i Helsingborg. Eventet är uppmärksammat av lokala, regionala och nationella massmedier. Inte för den förnyelse och utveckling av politiken som klubbas igenom utan för den förväntade debatten om den så kallade decemberöverenskommelsen.

På stämman är det annorlunda. Här är förnyelse i främsta fokus. På förmiddagen tog Skånemoderaterna ställning för att arbetsgivaravgiften för unga helt ska avskaffas. Om den politiken blir verklighet kommer dörrar in till arbetsmarknaden att öppnas för många människor som annars hade hamnat utanför. Ytterligare dörrar öppnas genom ett annat beslut som fattades i samma ärende. Skånemoderaterna står nu bakom att yrkesintroduktionsanställning (YA-jobb) ska bli en ny svensk anställningsform. YA-jobben var en satsning från Alliansregeringen som syftade till att sänka den mur som omger den svenska arbetsmarknaden något. Liknande reformer har varit väldigt framgångsrika i både Tyskland och Österrike. I Sverige har förutsättningen för dessa jobb varit överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter. Skånemoderaterna vill nu gå längre genom lagstiftning så att YA-jobben kan växa fram i alla branscher.

Utöver dessa och flera andra förslag för fler jobb tog stämman med bred majoritet ställning för en samtyckesbaserad våldtäktslagstiftning. Innebörden är en lagstiftning som utgår från samtycke istället för frånvaro av tvång. Det är en tydlig signal för stärkt sexuell integritet och att man ska fråga när man är osäker istället för att utgå från devisen ”bättre att be om ursäkt än be om lov”.

Förnyelsen och utvecklingen av den moderata politiken pågår förstås även på nationell nivå. Partistyrelsen har tillsatt sex arbetsgrupper för att ta fram nya politiska förslag till höstens partistämma:

– Ansvar för ekonomin, fler i arbete och växande företag.
– Stärkt integration i ett öppet Sverige.
– En trygg välfärd – i hela landet.
– Ett modernt arbetsliv, ett jämställt och tolerant Sverige.
– Säkerhet i en orolig tid.
– Trygghet mot brott i hela Sverige.

Undertecknad har fått förtroendet att ingå i den första gruppen som leds av partiets ekonomiskpolitiske talesperson Ulf Kristersson. Där förs diskussioner om hur förändringar i lagen om anställningsskydd kan leda till fler jobb. Hur det ska bli mer lönsamt att arbeta i förhållande till försörjningsstödet (socialbidragen) på samma sätt som alliansregeringen gjorde det mer lönsamt att arbeta i förhållande till a-kassan och sjukförsäkringen. Vad ska hända med den myndighet som numera gör allt annat än vad namnet antyder, Arbetsförmedlingen?

Framför allt handlar arbetsgruppens diskussioner om inkomstskatterna. Att dessa ska sänkas är förstås inte ny moderat politik. De praktiska lösningarna kan däremot innebära förnyelse. Sverige beskattar fortfarande låga inkomster allra hårdast i världen. Detta trots de förnuftiga och finurliga jobbskatteavdragen som är utformade så att de särskilt gynnar låginkomsttagare. De höga skatterna på låga inkomster i Sverige har gjort att det är relativt vanligt att ensamstående mammor med arbete har lägre disponibel inkomst än ensamstående mammor som är försörjda av bidrag. Det är förstås en oacceptabel orättvisa.

Samtidigt påverkar de höga skatterna många familjers frihet och välmående. Skatterna innebär att det knyter sig i magen på många mammor och pappor när dottern trillar och skrapar upp de nya byxorna eller när sonen har tappat bort skolväskan. Det som är ekonomiskt oväsentligt för vissa är en smärre kris för andra. Sveriges ytterst ovänliga inställning till låginkomsttagare måste avvecklas. Det bör vara Moderaternas viktigaste vallöfte 2018.

Torbjörn Tegnhammar (M)

oppositionsråd i Malmö