Vid en hastig blick förefaller Region Skåne styras ungefär som svenska riksdagen: samma partier finns där, i ungefär samma konstellationer. Roligare än så är det inte.

I regeringen – ”Styret” som de kallar sig – sitter alltså Socialdemokraterna och Miljöpartiet, det finns en opposition bestående av Alliansen, och så två partier med få vänner: V och SD.

Vänsterpartiet i regionen är precis som V i riksdagen stödparti till Styret, men till skillnad från i riksdagen är de inte särskilt välkomna i uppgörelser med S och MP.

Men det är Vänsterpartiet förstås vant vid under partiets 98 år, det är bara vid få tillfällen de fått inflytande. Borgerliga väljare som klagar på DÖ kan se på detta och förundras över den vänsterpartistiska fördragsamheten:

Nästan hundra år som stödparti utan att ens få ett tack.

När Socialdemokraterna senast hade ordförandeskapet i regionen 2002-2006 så fick Vänsterpartiet vara med. Dock inte denna gång. Det ryktas att partiet i höstas fick en hel del löften om gemensamma förmöten och inflytande; i efterhand har Styret varit mer intresserade att göra upp med Alliansen för att sköta regionen än att upprätthålla en enad vänsterfront – de vet ju att krisar det ställer V alltid upp med sina röster.

20140329-155119

Kanske har de inte ens något emot att Socialdemokraterna glömmer några av de mer vänsterpopulistiska vallöftena. V lever på just att det finns proteströster!

Detta kompenserar partiet med att vara de som är allra bäst på politikens mer byråkratiska och organisatoriska sida. Dr Trotz, som har bekanta i alla partier, fick av en kontakt (medelskydd tillämpa jag också!) handlingarna till årsmötet i Vänsterpartiets regiongrupp tidigare i våras. Vilket är en intressant läsning. Och imponerande att ett så litet parti är så organisatoriskt tungt.

Mötet var sex timmar inklusive lunch och tidsplaneringen minutiös i bokstavlig mening.

Intressant är att hela första timmen avsattes till mötets öppnande, val av mötesordförande, sekreterare och justerare, samt godkännande av dagordning och föregående protokoll. Något som i andra föreningar brukar ta maximalt fem minuter.

Lika lång tid ägnades sedan åt den framlagda verksamhetsberättelsen, medan den kommande mandatperioden fick två timmar och nästa regionfullmäktige en.

Trots byråkratin kanske inte fokus ligger enbart på nämndsarbetet, i verksamhetsberättelsen skriver de om 2014: ”Året har präglats av valrörelse och utomparlamentarisk aktivism.”

Exakt vad det utomparlamentariska bestått i kunde vara intressant att veta, partiets ungdomsförbund har tvingats utesluta ett stort antal aktiva för att de också varit med i grupper som definitivt varit utomparlamentariska och använt våld och skadegörelse.

Regionfullmäktigegruppen i Skåne verkar i det sammanhanget något tråkigare med sin fäbless för mötesordningar, paragrafer och protokoll. Men det är säkert sundare.

En typisk representant för partiet är veteranen Vilmer Andersen (V), som var med redan 2002 som regionråd. han ägnar sig också rätt mycket åt processen även i det dagliga regionpolitiska mötesharvandet. En typisk kommentar från denne typiske företrädare är:

– Finns protokoll från MBL-förhandlingarna?

Vilket förstås bidrar till att besluten blir korrekta. Gruppledaren Sara Svensson (V) är något mer konfliktinriktad. Från senaste regionfullmäktigemötet så twittrade hon i alla fall om ”iskall höger”, men det får väl ses som relativt måttfullt i första maj-tider.

Kanske tycker de själva att det blir för mycket interna möten, i fyra punkter för framtiden vill de i en arbeta mer utåtriktat. Och den sista är säkert intressant för Henrik Fritzon (S) och Märta Stenevi (MP) i Styret:

  • ”Vi ska debattera mycket, speciellt i frågor där konfliktlinjerna mellan S och MP kan bli tydliga:”
Dr Trotz

Dr Trotz

Med fanns också en lista på motionsförslag som man tidigare röstat om. Från den i V-gruppen av flest prioriterade om ”papperslös/eu-medborgares rätt till vård och medicin, till de lägst prioriterade som Öresundsbroavgifter, missbruksvård och avgiftsfria museer.

Att förslaget om att motionera om att avskaffa första klass (på Öresundstågen, inte i grundskolan) inte samlade så många tyder dock på att förborgerligandet gått långt i V-gruppen.

Gärna revolution, men inte innan beslutsprotokollet justerats i vederbörlig ordning!

 

 

Dr Trotz:

Efter bara två månader inträdde Opposition Skåne i trotsåldern, vi knöt då den alltid lite motvalls skribenten Dr Trotz till oss. Vi insåg från början att det var en match made in heaven, eller i alla fall i Kristianstad. Vår sida handlar ju om opposition i Region Skåne, och Dr Trotz är till sin natur både oppositionell och trotsig. Och passar därför bra att kommentera det som tilldrar sig i regionen. En varning: All likhet med verkliga förhållanden är en ren slump. På Twitter heter han @Dr_Trotz