sommarvard

Situationen i den skånska vården har varit ansträngd sommartid på senare år. I onsdags presenterade Region Skåne läget gällande bemanning och vårdplatser inför årets sommarmånader.

Som Opposition Skåne tidigare redogjort för är läget synnerligen oroväckande: Endast två tredjedelar av behovet av sjuksköterskor är säkerställt, vårdplatser kommer att stängas och operationen skjutas upp.

Det är uppenbart att verkligheten nu nått ikapp det rödgröna styret – och man står handfallen inför situationen. Lösningen som man pratade om inför valet och när man drev igenom sin budget för 2015 – att tillföra mer pengar och anställa fler – räcker inte. För två år sedan lovade S att vården skulle fungera ”även på sommaren” om man väl fick makten: Vården måste fungera på sommaren också.

Sedan Henrik Fritzon (S) blev regionstyrelsens ordförande i november har dock tillgängligheten till den skånska vården försämrats. Andelen patienter som väntar på operation i mer än 90 dagar har minskat med nästan tio procentenheter, jämfört med motsvarande läge i fjor. Ställda inför de stora budgetunderskotten i vården agerar man inte – i de nya delregionala sjukvårdsnämnderna har man inte ens haft med de ekonomiska uppföljningarna som ärenden.  Och nu kom alltså beskedet om att antalet vårdplatser sommaren 2015 blir 1609. Det är 120 färre än 2014.

Alliansen har föreslagit lösningar på problemet och ville exempelvis på regionstyrelsens sammanträde i december se en satsning värd 40 miljoner kronor för att bekämpa sjuksköterskebristen. Bättre karriärmöjligheter och löneutveckling för sjuksköterskor är två konkreta förbättringar som de pengarna kunde gått till. Men S och MP röstade ner förslaget. Man har inte återkommit med några egna lösningar och nu står vi här i maj, med sjuksköterskebrist och en prognos om 120 färre vårdplatser än sommaren 2014. Tillgängligheten till vården är hotad, liksom patientsäkerheten.

Gustav Lundblad