I dag (6/5), med mindre än en månad kvar till sommarperioden, har Region Skåne redogjort för hur bemanningen ser ut inom sjukvården. På regionfullmäktige i förra veckan (28/4) svarade personalnämndens ordförande Märta Stenevi (MP) på en direkt fråga att endast två tredjedelar av behovet av sjuksköterskor hade säkerställts. Den siffran bekräftas nu: det saknas 200 sjuksköterskor.

För att lösa situationen blir det stängda vårdplatser, uppskjutna operationer och senareläggning av semester. Både patientsäkerhet och tillgänglighet påverkas, enligt regiondirektör Jonas Rastad.

– Det är olyckligt att redogörelsen för sommarbemanningen kommer först nu. Personalnämnden har inte informerats på det sätt den borde, säger Caroline Wessel (M), 2:e vice ordförande i personalnämnden. Regionen måste fortsätta sina ansträngningar för att vara en attraktiv arbetsgivare.

Situationen är mest ansträngd på akutmottagningarna i Lund och Ystad. Antalet öppna vårdplatser totalt i Skåne blir sommaren 2015 bara 1609 stycken, vilket är 120 färre än förra sommaren och 197 färre än 2013.

– Situationen är besvärlig och beror på en nationell brist, fortsätter Caroline Wessel. Det hade varit klädsamt om regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon – som i många år har klagat på sommarbemanningen – till slut hade erkänt att frågan är mer komplicerad än att Region Skåne bara ska se till att rekrytera.

Jonas Duveborn