Niels Paarup Petersen 620 border

I en intervju i Hallå Makten på P4 Kristianstad säger regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) att Region Skånes ekonomi mår ”förhållandevis bra”. ”Vi har ju inte stora underskott i ekonomin totalt” är Henrik Fritzons värdering av den ekonomiska situationen i Skåne.

Det är en syn på den ekonomiska situationen få känner igen. Enligt den senaste prognosen från Region Skånes egna ekonomer har sjukvården i Skåne ett underskott på 600 miljoner att se fram emot innan årets slut. Är det ”förhållandevis bra”?

Socialdemokraterna och Miljöpartiet ärvde ett överskott på 647 miljoner när de tog över makten i Region Skåne efter valet 2014. Ett överskott som nu äts upp av socialdemokraternas och miljöpartisternas dåliga ekonomiska hushållning.

Med Henrik Fritzons egna ord ”skenar kostnaderna i Region Skåne mer än vi hade kunnat ana”. Tillåt mig att ställa en fråga till Fritzon: Om du anade att kostnaderna skenade – varför gjorde du då inget?

Så vad vill det rödgröna styret göra åt ekonomin? Svaret kommer självklart bli skattehöjningar, trots att man tidigare sagt motsatsen.

Under budgetfullmäktige i december sa Henrik Fritzon att inga skatteökningar behövdes under 2015 då ekonomin var under kontroll. Nu säger Fritzon i intervjun med P4 att hade Socialdemokraterna fått styra själv hade man höjt skatten redan för 2015. I samma intervju säger Fritzon att vi kanske kan klara sjukvårdens utmaningar utan skattehöjningar, vilket hade varit bättre.

Enligt Henrik Fritzon kan vi alltså, även med rödgrönt styre, kanske klara sjukvårdens utmaningar utan skattehöjningar, men om S hade haft egen majoritet hade man höjt skatten ändå, trots att man offentligt sa att det inte behövdes? Kan någon följa med i vad Fritzon och S egentligen vill?

Är det så regionstyrelsens ordförande tar ansvar? Säger en sak och försöker genomföra en annan?

Det politiska arbetet kan vara svårt. Vi politiker måste ha visioner, leva upp till medborgarnas behov och önskemål samt ta ansvar för budgetens realiteter. Och allt hänger ihop. Tar du inte hand om ekonomin i år blir det svårare att leva upp till visionerna i framtiden. När pengarna flödar fritt och utan kontroll drabbas medborgarna snabbt av att de inte kan få den vård de behöver.

Tar du inte ansvar för ekonomin, Fritzon, då tar du inget ansvar för varken nutidens behov eller framtidens visioner.

Niels Paarup-Petersen (C)
regionfullmäktigeledamot