Den ekonomiska uppföljningen efter årets första kvartal i Region Skåne är klar. Den visar bara röda siffror. Utfallet är 157 miljoner kronor sämre än budget, trots att en återbetalning från AFA Försäkring på 175 miljoner kronor har räknats in.

– Prognosen för helårsresultatet är lika oroväckande som förra månaden, säger oppositionsledaren Carl Johan Sonesson (M). Det underskott som Henrik Fritzon (S) då viftade undan och tyckte att man ”skulle ta med en nypa salt” ligger kvar på samma nivå: 646 miljoner kronor sämre än budget.

Foto: Leo Reynolds, CC 2.0. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/

S-märkta siffror. Foto: Leo Reynolds, CC 2.0.

– I stället för att försöka dölja den beska smaken av underskott måste Henrik Fritzon nu berätta vilka åtgärder han tänker vidta, fortsätter Carl Johan Sonesson. Klart är att han inte kan höja skatten under innevarande år, hur gärna han än vill.

Sjukvårdsförvaltningarnas samlade underskott är 655 miljoner kronor. Det underskottet började accelerera i oktober, efter maktskiftet. Socialdemokraterna och Miljöpartiet krävde då fortfarande resurstillskott genom skattehöjning.

Region Skåne har 960 fler medarbetare i dag jämfört med mars förra året. Detta innebär bland annat att det finns 3 procent fler läkare och 2,7 procent fler sjuksköterskor. Samtidigt ökar kostnaden för bemanningsföretag. Den posten ligger 53 procent högre än motsvarande period förra året.

– Trots att det finns nästan tusen fler anställda så rasar alltså kostnaderna för bemanningsföretag i höjden, säger oppositionsrådet Pontus Lindberg (M). Och detta samtidigt som vårdköerna växer.

I mars väntade 16 000 patienter i Skåne på operation/åtgärd, varav 3 900 hade väntat längre än vårdgarantins 90 dagar. Det står ett par tusen fler i kö i år jämfört med motsvarande period förra året.

– Skattepengarna rinner iväg, men de går uppenbarligen inte till mer vård. Trots detta vill Henrik Fritzon pumpa in mer skattepengar i ett system som han inte är kapabel att styra på ett effektivt sätt, avslutar Carl Johan Sonesson.

Det genomsnittliga antalet sjukdagar för medarbetarna har ökat från 18,2 till 18,9.

Jonas Duveborn