I dag (28/4) har regionfullmäktige beslutat att det i Hässleholm ska byggas en ny verkstadsdepå för Öresundstågen. Det är ett mycket glädjande besked.

Vi behöver en servicedepå för tågen i Skåne. Kollektivtrafiken behöver det för att fungera ordentligt med så många tåg som möjligt i funktion. Det är även bra för arbetstillfällen i Hässleholm och omnejd.

Alla partier i regionfullmäktige, inte minst Centerpartiet, vill gärna ha en verkstadsdepå i Hässleholm och det är bra att arbetet med att bygga det äntligen kommer igång.

Men tyvärr saknas det ett ordentligt underlag med ekonomiska kalkyler som visar om det hade varit en fördel att Region Skåne ska vara ägare och byggherre för depån eller hellre hyra in sig hos till exempel Jernhusen.

Miljardinvesteringar ska göras efter ordentliga kalkyler, men sådana har inte gjorts. Det har vi i Centerpartiet och Alliansen påpekat i regionstyrelsen och vi har flera gångar efterfrågat kalkylerna. S- och MP-styret har dock inte velat gå oss till mötes. Det visar hur de ser på att ta ansvar för ekonomin.

I Centerpartiet vill vi vara säkra på att vi får bästa möjliga lösning för kollektivtrafiken i Skåne och för Region Skånes ekonomi.

En servicedepå är inte bara ett hus. Det är en byggnad fylld med högteknologisk och känslig utrustning som Region Skåne inte har kunskap om. Vi har, sannolikt, inte kompetensen att upphandla en sådan byggnad på ett bra sätt. Då kan det mycket väl vara bättre att låta en extern part med erfarenhet av servicedepåer ta hand om byggprocess och drift av byggnaden.

I denna typ av frågor är specialkompetens avgörande för att hitta rätt lösning. Tyvärr sätter Styret prestige framför kompetens och vill inte ens låta utreda vilken lösning som är bäst. Så sätter man inte skåningarnas behov främst.

Lars-Göran Wiberg (C)
ledamot i regionfullmäktige
Region Skåne