Ingrid Lennerwald (S) blev mäkta förgrymmad under dagens sista interpellationsdebatt i regionfullmäktige (28/4). Orsaken var den fråga som Carl Johan Sonesson (M) hade ställt till henne om varför uppdraget att utreda ett nytt sjukhus mellan Malmö och Lund inte har tagits av någon politisk församling.

Självklart var det en öm tå. Ingrid Lennerwald var drivande under förra mandatperioden i överklagandet av Region Skånes nya sjukvårdsorganisation, ett beslut som regiondirektören tog på egen hand och som sedermera ogiltigförklarades i domstol. Nu är hon själv inblandad i en liknande situation.

– Om man har tillsatt en beredning för framtidens sjukvård med en representant från varje parti, så är det väl rimligt att man tar ett gemensamt beslut om att man vill se närmare på en så stor sak som ett nytt sjukhus, sa Carl Johan Sonesson. Jag förutsätter att när man utreder något så finns det ett beslut om detta i en politisk församling. Det räcker inte att ordföranden själv hittar på vad som ska göras.

Detta fick Henrik Fritzon (S) att lägga sig i replikskiftet:

– När Ingrid Lennerwald kom till mig i vintras och sa att hon ville se på frågan om ett tredje sjukhus inom ramen för det uppdrag som beredningen för framtidens sjukvård har, så sa jag att det står henne fritt, berättade han. Detta meddelade jag Carl Johan Sonesson över telefon, vilket han då inte hade någon åsikt om, men nu inte vill kännas vid. Det tycker jag är märkligt.

– Det är heller ingen utredning som har gjorts, det är en förstudie, underströk Henrik Fritzon.

På regionstyrelsen togs i december 2014 ett beslut i politisk enighet om att bygga nytt och bygga om på sjukhusområdet i Malmö. Senast den 4 juni måste det fattas ett beslut om detaljerat innehåll för att byggstarterna inte ska försenas och Region Skåne tvingas betala 15-20 miljoner kronor i månaden till upphandlade konsulter utan att få något för skattepengarna. Trots detta togs alltså beslut av Ingrid Lennerwald ensam, och i hemlighet, att se närmare på ett alternativ. Utredningen offentliggjordes först den 9 april.

Jonas Duveborn