Just nu pågår regionfullmäktige i Rådhus Skåne i Kristianstad. Under dagen kommer Opposition Skåne att bevaka debatterna i fullmäktigesalen och presentera de viktigaste frågorna för dig. Om du vill följa med direkt i debatterna så kan du även göra det via Region Skånes videoström.

Rådhus Skåne. Foto: Christiaan Dirksen.

Rådhus Skåne. Foto: Christiaan Dirksen.

Här kommer vi också att samla de artiklar som är aktuella för dagens fullmäktigesammanträde.

Vill Styret hellre avveckla än utveckla vårdvalen?
Ulrika Heindorff (M) ställer fråga om vårdval till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Anna-Lena Hogerud (S).

Gradera inte ner superbussarna!
Pontus Lindberg (M) frågar kollektivtrafiknämndens ordförande Stefan Svalö (S) om hur de nya superbusskonceptet ska användas.

Tänker Fritzon hålla budgeten?
Carl Johan Sonesson (M) frågar regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) om den ekonomiska styrningen av Region Skåne.

Eurovision School Contests återkomst?
Ulf Bingsgård (M) ställer sin fråga till Henrik Fritzon om Eurovision School Contest på ett lite speciellt sätt.

”Alliansen var guldet”
Sammanfattning av årsredovisningsdebatten om Region Skånes ekonomi, med Carl Johan Sonesson och Henrik Fritzon.

”Bättre sent än aldrig, får man väl säga”
Per Einarsson (KD), andre vice ordförande i sjukvårdsnämnd Kryh (Kristianstad, Ystad, Hässleholm), frågade nämndens ordförande Maria Nyman Stjärnskog (S) hur det är tänkt att ledamöterna i nämnden ska kunna fullfölja sitt uppdrag att granska och ge direktiv till förvaltningen.

200 sjuksköterskor saknas till sommaren
”Vi kommer att sakna 180-220 sjuksköterskor”, sade Märta Stenevi (MP), ordförande i personalnämnden som svar på Caroline Wessels (M) fråga om bemanningen på sjukhusen är säkrad för sommaren.

”Håller SUS sin budget för 2015?”
Joakim Sandell (S) gav inte något riktigt svar på hur SUS ska hantera sitt besparingsbehov på 505 miljoner kronor för 2015.

Sjukhusutredning utan beslut
Hur gick det egentligen till när beslut togs om utredning kring ett elfte (populärt kallat ”tredje”) sjukhus i Skåne? Det undrade Carl Johan Sonesson (M), och fick svar från Ingrid Lennerwald (S).