”Kommer SUS att hålla sin budget?”

Den frågan ställde Stefan Lamme (M), andre vice ordförande i sjukvårdsnämnd SUS till nämndens ordförande Joakim Sandell (S) på regionfullmäktiges sammanträde i dag.

Stefan Lamme (M)

Stefan Lamme (M)

I sitt första svar undvek Joakim Sandell tydligt att svara på frågan, utan koncentrerade sig i stället på att rabbla verksamhetsresultat från tidigare år.

Det gick så långt att regionfullmäktiges ordförande, Christine Axelsson (S), bad Joakim Sandell att hålla sig till ämnet och inte sväva ut i en allmänpolitisk debatt.

Något ordentligt svar kom aldrig, men beskedet var att styret naturligtvis ser över vilka åtgärder som kan vidtas.

På senaste sammanträdet med sjukvårdsnämnd SUS fick ledamöterna information om att SUS har ett bedömt besparingsbehov på 505 miljoner kronor för 2015.

Joakim Sandell (S).

Joakim Sandell (S).

Styret skickar signaler om att ingenting ska förändras, samtidigt som vi vet att den administrativa bördan som Region Skånes medarbetare möter varje dag, med exempelvis krångliga IT-system och vissa uppgifter som måste registreras flera gånger om i olika system medför att många anställda känner en ökad arbetsbelastning trots att mycket talar för att den faktiska patienttiden har minskat över tid.

Allians för Skåne föreslog också i höstas att anslå ytterligare 50 miljoner kronor till Hälsoval Skåne utöver ordinarie uppräkningar för framför allt utökad hembesöksverksamhet med särskilt fokus på de mest sjuka äldre. Detta hade avlastat sjukhusen och inneburit ett minskat tryck värt mer än de 50 miljoner kronor som det hade kostat. Tyvärr avslog styret vårt förslag.

Joakim Sandell och resten av Styret saknar handlingskraft och förslag på lösningar. I stället måste Alliansen kämpa för att knuffa Styret till att faktiskt fatta beslut som kan göra skillnad för patienter, medarbetare och såväl regionens som skåningarnas ekonomiska situation.

Johan Folin