Per Einarsson (KD), oppositionsledare i Sjukvårdsnämnd KRYH.

Per Einarsson (KD), oppositionsledare i Sjukvårdsnämnd KRYH.

När sjukvårdsnämnd KRYH sammanträdde i mars hanterades inte den ekonomiska uppföljningen för januari-februari alls – utöver en muntlig föredragning. Detta är särskilt märkligt då prognosen för 2015 pekar mot ett stort underskott: över 125 miljoner kronor.

Av den anledningen ställde Per Einarsson (KD), oppositionsledare i Sjukvårdsnämnd KRYH (som ansvarar för sjukvården i östra Skåne), en fråga till ordförande Maria Nyman Stjärnskog (S) på dagens regionfullmäktige: Om vi ska ta ansvar för ekonomin och verksamheten i KRYH, borde inte då uppföljningarna finnas med som ärenden på våra nämndsmöten?

– Det fanns inget ärende på nämndens sammanträde, och därmed ingen formell möjlighet för oss att föreslå åtgärder eller ge tjänstemännen uppdrag. Detta trots att reglementet fastställer att vi har det övergripande ansvaret för hur förvaltningens resurser används, kommenterar Per Einarsson.

Svaret i fullmäktige från Nyman Stjärnskog inleddes med att hon påpekade att det rödgröna styret ”följer rådande praxis” och att det ”inte funnits detaljstyrning tidigare heller”. Hur det kan vara detaljstyrning att ansvariga politiker ges möjlighet att göra något åt annalkande niosiffriga underskott framgick dock inte.

Nyman Stjärnskog utlovade dock senare i replikskiftet att det trots allt kommer att komma ett ärende rörande uppföljningen till Sjukvårdsnämnd KRYH.

– Bättre sent än aldrig, får man väl säga. Men det är beklagligt att det rödgröna styret inte verkar ta de stora underskotten i den skånska vården på större allvar, säger Per Einarsson.

Gustav Lundblad