Region Skånes bokslut för 2014 visar ett plus på 647 miljoner kronor, vilket är 22 miljoner kronor bättre än budget. Detta trots att det nytillträdda Styret i november 2014 beslöt att ta den extraordinära engångsutgiften till Max IV på 145 miljoner kronor, och trots att den beräknade intäkten från AFA Försäkring på 175 miljoner kronor uteblev. Om dessa poster hade fallit ut som förväntat hade resultatet i stället blivit ett överskott på nästan 1 miljard kronor.

Den goda ekonomin ifrågasatte regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) när han på regionfullmäktige (28/4) inledde debatten om Årsredovisningen 2014:

– Vi har en verksamhet att vara stolta över, sa han. De flesta patienter är nöjda. Det finns mycket att vara stolt över. Men: Enligt blandmodellen har vi ett minusresultat på 345 miljoner kronor och ett återställningskrav på 328 miljoner kronor.

Debatten om olika redovisningsmodeller är gammal. Sedan flera år tillbaka använder sig Region Skåne av fullfonderingsmodellen, inte blandmodellen – vilket sker i full politisk enighet.

– Om man ska vara korrekt ska man minnas att det var intäkter på cirka 300 miljoner kronor som inte föll in, upprepade Carl Johan Sonesson (M) kort.

rfskane 024

Carl Johan Sonesson (M)

Intressant är att Henrik Fritzon gång på gång i debatten framhöll att förändrings- och effektivitetsarbetet i regionen måste hålla högt tempo. Det handlar om IT-systemen, utvecklingen av hemsjukvården och att se till att ha rätt personalgrupper anställda. Det var detta förändrings- och effektivitetsarbete – den särskilda förenklingskommission som Femklövern inrättade för att minska de administrativa bördorna för personalen – som Henrik Fritzon envetet benämnde nedskärningar under valrörelsen. Och sådana skulle det ju vara slut på om han vann valet.

Carl Johan Sonesson replikerade och nyanserade Fritzons bild:

– Vi lyckades inte med allt, men med det mesta. Underskotten i vården minskade och vi klättrade i Öppna jämförelsers kvalitetsindex. Om man jämför kostnad med kvalitet så är Skåne bland de bästa landstingen i landet. Den åttaåriga resan mot vård i rimlig tid, innebar att vi varje år under Femklöverstyret tryckte tillbaka väntetiderna. 12 500 väntande blev till färre än 2 000.

– Det är så mycket bra att minnas. Jag säger bara check, check, check.

– Nu vet ni också varifrån Hasse Andersson fick inspirationen till ”Guld och gröna skogar”, avslutade Carl Johan Sonesson. Guldet var naturligtvis Alliansen och Miljöpartiet var skogarna.

Jonas Duveborn