– Det är nu bara en månad kvar till sommaren, konstaterade Caroline Wessel (M), 2.e vice ordförande i personalnämnden, under frågestunden på regionfullmäktige. Och i personalnämnden har tiden för besked om den viktiga sommarbemanningen på våra sjukhus flyttats fram gång på gång. Personalnämnden har helt enkelt inte fått den uppdatering vi borde ha fått. Därför har jag frågat personalnämndens ordförande Märta Stenevi (MP) om bemanningen är säkrad.

– Nej, svarade Stenevi från talarstolen. Vi kommer att sakna 180-220 sjuksköterskor.

Risk finns väl då för att kostnaden för inhyrd personal fortsätter att skena i Region Skåne. Bara för januari-februari 2015 jämfört med motsvarande period 2014 ökade kostnaden med 48 procent. På årsbasis handlar det om 60-70 miljoner kronor, eller cirka 100 sjuksköterskor. Detta trots att antalet anställda i regionen ökade med 750 stycken 2014.

– Detta är mycket bekymrande, och frågan måste följas noga, sa oppositionsledaren Carl Johan Sonesson (M) i ett tidigare replikskifte under frågestunden.

Märta Stenevi sa då att trenden med höjda kostnader för bemanningsanställda inleddes under hösten 2014. Vad hon inte klargjorde var om detta var en effekt av maktskiftet.

Jonas Duveborn