Ambulansernas insatstider i Skåne är generellt sett mycket goda. Ambulanssjukvården fungerar överlag bra. Med nya metoder, som dynamisk dirigering, har tiderna pressats. I Malmö tar det i dag sällan mer än tio minuter för en ambulans att komma på plats.

I andra hörn av Skåne tar det längre tid, som i Örkelljunga och Båstad i nordväst.  Här ligger insatstiderna i stället ofta över 20 minuter, vilket gör att Region Skånes mål att 90 procent av skåningarna ska nås av ambulans inom 15 minuter inte hålls.

Foto: Peter Thore

Alla måste inte åka ambulans.

För prio 1-larm, när liv står på spel, är det självklart avgörande att tiderna är så korta som möjligt.  Ett par minuter kan vara skillnaden mellan liv och död. Riksförbundet HjärtLung publicerade i veckan en rapport som visar att hälften av Sveriges ambulanser inte hinner fram i tid. Enligt Socialstyrelsens och Sveriges Kommuners och Landstings Öppna jämförelser i hälso- och sjukvården 2013 var den genomsnittliga responstiden i riket 14,8 minuter. Jämtland har de längsta tiderna på 22,2 minuter, vilket alltså ligger på samma nivå som de i Båstad och Örkelljunga.

Problemet i nordvästra Skåne är inte nytt. Det har gjorts försök att på olika sätt minska inställelsetiderna för ambulanser, som att inrätta en helgambulans i Örkelljunga och en dygnsambulans i Förslöv. Men tiderna har ändå bara pressats marginellt. Därför är det dags att prova något nytt. Något som skulle kunna användas för att säkerställa snabbare vård både i nordväst och i alla skånska kommuner som ligger på gränsen till att inte klara tidsgränsen för ambulansinsatser.

Det är viktigt att få snabb vård. Många gånger är det till och med viktigare än att komma snabbt till sjukhus. Vi vet också att räddningstjänsten ofta är först på plats. Frågan är då varför Region Skåne inte inför samtidig utlarmning av ambulans, räddningstjänst och polis vid hjärtstopp så att patienter med livshotande skador snabbare får möta en specialistsjuksköterska från ambulanssjukvården.

Ett alternativ kan vara modellen med så kallade ”single responders”, även kallade bedömningsbilar. Det är en i området stationerad personbil utan vårdplats som är bemannad med en ensam, erfaren ambulanssjuksköterska. En sådan kan göra en första professionell sjukvårdsinstans i lägen som inte bedöms som livshotande. Det frigör ambulanser för de fall där läget klart och otvetydigt är akut. När eller om ambulanspersonal väl har tagit vid och fört patienten till sjukhus finns enheten kvar på plats för nya uppdrag.

Detta är en modell som Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor rekommenderar och som i höstas uppmärksammades i en rapport. Metoden används sedan ett par år tillbaka i Västra Götalandsregionen och har utvärderats av Högskolan Väst. Den visar mycket goda resultat. Cirka 50 procent av bedömningsbilarnas uppdrag har lett till att patienten inte har behövt besöka akuten, utan i stället har fått hjälp på plats eller hjälp att hitta rätt vårdnivå.

Vi föreslår nu att Region Skåne ska ta reda på vilka insatser som är bäst för att se till så att tillgängligheten till viktiga, snabba vårdinsatser ökar. En möjlig åtgärd är ett införande av bedömningsbilar.

Carl Johan Sonesson (M)
oppositionsledare
Region Skåne

Carina Zachau (M)
kommunstyrelsens ordförande
Örkelljunga