– Vill Styret hellre avveckla än utveckla vårdvalen? Det är svårt att göra någon annan, mer välvillig tolkning, efter deras avslag av Allians för Skånes yrkande i hälso- och sjukvårdsnämnden, säger Ulrika Heindorff (M), 2:e vice ordförande i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård samt ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Ett uppdrag har getts till hälso- och sjukvårdsdirektören att göra en översyn av vårdvalen inom specialistvården, ögon och hud. Och efter ett yrkande från Allians för Skåne i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård ska även vårdvalet för grå starr utvärderas.

Ett naturligt steg när man utreder de specialiserade vårdvalen är att man i den översyn som ska göras även tar sikte på hur vårdvalen kan utvecklas på bästa sätt. Vårdvalen behöver utvecklas för att de skånska patienterna ska få bästa möjliga vård, med ökad valfrihet och patientmakt. Allians för Skåne har därför yrkat på ”att utredningen även analyserar hur vårdvalen kan utvecklas ytterligare för att erbjuda skåningarna mer valfrihet och patientmakt”. Detta röstade alltså Styret nej till.

Därför frågar jag på regionfullmäktige i morgon (28/4) hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Anna-Lena Hogerud (S) om meningen är att vårdvalen ska avvecklas i stället för att utvecklas, säger Ulrika Heindorff.

Johan Folin