– Lyssna på kommunerna och resenärerna! Det är budskapet i den fråga jag ställer till kollektivtrafiknämndens ordförande Stefan Svalö (S) på tisdagens fullmäktigemöte (28/4) i Region Skåne, säger Pontus Lindberg (M).

IMG_3298

Pontus Lindberg (M), till höger på bilden, diskuterar superbussatsningen med partikollegan Patric Åberg, kommunstyrelsens ordförande i Östra Göinge. Foto: Peter J Olsson

Idén om superbussar i den skånska kollektivtrafiken håller på att ta form, tyvärr verkar den stanna på halva vägen. Tanken har varit att ”tänka tåg och köra buss” – då skulle man snabbare få en ordentlig uppgradering av skånsk trafik. Till exempel sträckan Kristianstad-Osby-Älmhult.

Tyvärr arbetar Skånetrafiken i dag efter planen att denna senare ska gå Kristianstad-Osby och därmed bara bli en något uppsnofsad pendlingsbuss nästan identisk med dagens buss 545 – fast med färre stopp.

– Det är inte att tänka tåg, säger Pontus Lindberg (M), tåg är sällan bara en matarlinje till en tätort, den förenar flera punkter. Till exempel Kristianstad som Nordöstskånes ekonomiska centrum och Ikeas sjudande utveckling av Älmhult. En snabb busslinje där skulle ge dynamiska effekter och dessutom kunna minska utsläppen från dagens bilpendling. Och efterfrågas också av kommuner och resenärer.

Peter J Olsson