– På regionfullmäktige på tisdag (28/4) tänker jag fråga Henrik Fritzon om det verkligen är hans avsikt att budgeten för 2015 ska hållas, säger oppositionsledaren Carl Johan Sonesson (M). Lika intressant är hur han i så fall tänker göra det.

Carl Johan Sonesson.

Carl Johan Sonesson.

Bakgrunden är att Region Skånes bokslut för 2014 visar på ett resultat på plus 647 miljoner kronor, vilket är 22 miljoner kronor bättre än budget. Detta trots att det nytillträdda Styret i november 2014 beslöt att ta den extraordinära engångsutgiften till Max IV på 145 miljoner kronor, och trots att den beräknade intäkten från AFA Försäkring på 175 miljoner kronor uteblev. Om dessa poster hade fallit ut som förväntat hade resultatet i stället blivit ett överskott på nästan 1 miljard kronor.

När budgeten för 2015 antogs i december konstaterade regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) att ekonomin plötsligt såg betydligt mycket bättre ut än vad han hade trott så långt under valåret 2014. ”Den ekonomiska situationen i regionen har förbättrats radikalt de senaste veckorna. Det innebär att för 2015 är det inte fullt så nödvändigt att förstärka med en skattehöjning”, förklarade han. Därför släppte Socialdemokraterna och Miljöpartiet kravet på en skattehöjning.

Den senast offentliggjorda ekonomiska prognosen för Region Skåne, som avser uppföljningen efter februari månad, visar att budgeten för 2015 dras över med 646 miljoner kronor, trots att fjolårets förväntade utbetalning från AFA Försäkring på 175 miljoner kronor kommer i år.

Jonas Duveborn