I danska nyhetsmagsinet Lorry intervjuades Carl Johan Sonesson (M) på tisdagskvällen om den skånska inställningen till Öresundssamarbetet, Öresundskomiteen och vad som kan komma efter denna. Till exempel ett Öresundsparlament.

Arbetet pågår just nu och Region Skånes utgångsposition formulerades av honom och Styrets Henrik Fritzon (S) i Dagens samhälle tidigare i veckan. Se inslaget här:

Sverige er klar til samarbejde

lorry

Genomslaget visar att det behövs debatt innan man når ett fungerande resultat för framtiden. Som vanligt är den skånska sidan bättre på diskussion och förankring. Dansk otålighet är inte så dum den heller om något ska hända. Men framtiden bestäms av hur väl man just samarbetar.

Peter J Olsson