Samma dag som Öresundskomiteen har ett möte i Roskilde för att diskutera vidare om Öresundssamarbetet framtida gestalt skriver Henrik Fritzon (S) och Carl Johan Sonesson (M) en gemensam debattartikel i Dagens samhälle.

Ingen storm i Öresundssamarbetet. Foto: Leif Johansson

Ingen storm i Öresundssamarbetet. Foto: Leif Johansson

I den förslår de skapandet av ett Öresundsparlament för att gradera upp samarbetet. Och skriver:

”Vi menar att det är tid att omstöpa Öresundskommiteen till något bättre, och vår uppfattning är att det är tid att skapa en riktig politisk organisation som omfattar båda sidorna av Öresund, den danska som innefattar mer än Köpenhamn, och den svenska: Ett Öresundsparlament.”

Däremot menar de att diskussionen om hur Öresundsregionen ska marknadsföras, där danskarna driver namnet ”Greater Copenhagen” inte är huvudsaken.

Den gemensamma debattartikeln visar att konflikterna på skånska sidan inte är särdelses stora i synen på Öresund, tvärtom finns det i grunden en enighet.

Öresundskomiteen ska redan i juni bestämma färdriktningen framöver. Och den 22 juni hålls ett toppmäte i Kristianstad med danska och svenska kommunstyrelseordförande och borgmästare.

Peter J Olsson