Hanna Håkansson 620 border

Efter att regeringen presenterat vårändringsbudgeten är det nu mer än dubbelt så många svenskar som tror på spöken jämfört med hur många som tror att regeringens politik leder till fler jobb. Som liberal är jag övertygad om att jobb inte skapas av politiker utan av företagare och entreprenörer, men det är ändå skrämmande siffror för regeringen att bara 9 procent av väljarna och 16 procent av de socialdemokratiska väljarna har förtroende för att dess politik kan få ner arbetslösheten.

För arbetsmarknadens outsiders – främst unga och nyanlända – blir det nu ännu tuffare att få det där viktiga första jobbet. På en oflexibel arbetsmarknad där kraven blir allt högre värderas erfarenhet högt, men hur landar man ett jobb utan erfarenhet om det krävs erfarenhet för att få ett jobb?

Det är därför oroande att regeringen aviserar att höja skatten på ungas jobb med 5,5 miljarder. Vart tionde ungdomsjobb kommer därmed att bli dyrare för de jobbskapande företagen. I Skåne uppger 41 procent av företagen att de tack vare fördyrningarna nu kommer att välja äldre och mer erfarna personer när de rekryterar. Det är helt enkelt för dyrt att chansa på någon oprövad. Bara i Skåne är vi över 50 000 unga mellan 16 och 25 som kommer att drabbas av detta.

Att få en chans att ta sig in på arbetsmarknaden och tjäna sina egna pengar är viktigt för att ta makten över sitt eget liv. Men det är också viktigt för samhället i stort, då välfärden och det vi äger gemensamt är beroende av skattepengar. Skatter kommer från människor som jobbar. Att tvinga ut fler människor i arbetslöshet hotar alltså inte bara individens självbestämmande utan även den gemensamma välfärden.

Ett sätt att underlätta för unga att skaffa sig den där viktiga första raden på CV:t är genom studentmedarbetarjobb, en modell som fungerat framgångsrikt i Region Skåne och Lunds kommun. Fler kommuner har möjlighet att inrätta egna studentmedarbetarjobb.

Viktigast av allt är att politiken slutar omöjliggöra för växande företag att anställa genom att påföra så mycket skatter och regler att företagen inte har en chans. 4 av 5 jobb skapas i småföretag, detta är en utveckling som snarare bör bejakas än bekämpas.

Idéerna, entreprenörerna och viljan att växa finns där om vi låter dem finnas

Politikens uppgift är att inte stå i vägen.

Hanna Håkansson (FP)