Adam Davidsson 620

Varför sysslar man egentligen med politik? Så tänkte jag häromveckan när jag såg en riksdagsdebatt mellan en vänsterpartist och sverigedemokrat. Handlar det bara om småskuret sandlådebråk fast på vuxenspråk och varför har jag gett mig in på politikens område egentligen?

Politik handlar ju egentligen främst om människor. Människor som representerar andra människor, har ett ansvar inför andra människor och måste vinna andra människors förtroende. Men politik är också ett hantverk, ett spel som måste spelas skickligt för att uppnå mål. Annars åstadkommer man ingenting.

Att kunna säga till människor att vi sänker deras kommunalskatt och ger dem mer makt över sitt eget liv. Att säga till människor att vi förhindrat något miljöförstörande som skulle fått ödesdigra konsekvenser för deras hälsa och vardag. Att säga till människor att vi gett polisen mer resurser så att de brott de blivit utsatta för kan klaras upp. Sådant gör att man kan känna sig väldigt glad som politiker ibland.

Men även hantverket och spelet är roligt. Att kompromissa fram en att-sats där man får igenom det man vill göra men samtidigt håller motparten (som först var emot förslaget) nöjd. Adrenalinet i osäkra omröstningar där det inte går att förutsäga utslaget. Nattmanglingar för att kunna lägga fram bästa möjliga politik formulerad på bästa möjliga sätt.  Det tillhör också det roliga med att vara politiker.

En fara är att man blir så uppfångad i det här spelet att man glömmer vad som egentligen var tanken bakom: viljan göra världen till en bättre, tryggare och friare plats. Och jag måste erkänna, ibland är det politiska hantverket så roligt att det riskerar att tillfälligt ta överhanden.

Något som är mindre roligt är när budgeten ska gå ihop. Det finns mycket man vill göra, men inte alltid pengar till allt. Man vill stärka civilförsvaret, bevara kulturarvet, bidra i internationella insatser, men det finns inte alltid pengar till allt.

Man kan då välja att höja skatten. Det är ett enkelt sätt att kortsiktigt stärka intäkterna. Men då kommer ekonomen och slår en på fingrarna och förklarar att skattehöjningar inte alls behöver vara lönsamma i ett längre perspektiv, tvärtom. Ofta blir vi politiker osams kring just detta. Men då får vi inte glömma vad politiken egentligen skulle handla om: människor. När vi diskuterar hur vi ska få offentliga finanser att gå ihop så glömmer vi, tyvärr, ibland att allt handlar om andra människors pengar. Det är inte någon annan som betalar – det är vi, våra grannar, våra släktingar och vänner och alla andra i det här landet.

I dessa tider av politiskt spel, Decemberöverenskommelse, vårbudget och skattehöjningar hoppas jag att alla vi politiker stannar upp ett slag och inser vad politiken egentligen handlar om, vilkas pengar det egentligen är man hanterar och varför man gör det man gör. Jag hoppas att alla då kommer fram till att man är politiker för att man bryr sig om andra människor och vill göra världen till en bättre, tryggare och friare plats. Åtminstone hoppas jag att jag själv i min politiska gärning aldrig glömmer det.

Adam Davidsson (KD)