I dag presenterades en ny ”optimistisk” årsprognos för delregionala sjukvårdsnämnden Sus. Den visar att Sus, trots nu beslutade åtgärder, kommer att få ett underskott på mer än 300 miljoner kronor för 2015. Mest sannolikt är att förvaltningen landar på ett minus på mellan 400 och 500 miljoner.

– Det är mycket oroande att Styret inte håller sin budget, och ytterst allvarligt att de inte ens försöker hålla den, säger Stefan Lamme (M), 2:e vice ordförande i sjukvårdsnämnd Sus. Den goda ekonomin, med stadiga skyddsvallar, som vi lämnade över är raserad.

Allians för Skåne ville att förvaltningen till nästa möte med nämnden ska presentera en handlingsplan för hur ekonomin på Sus ska komma i balans och kunna leverera den vård som Styret har bestämt. Socialdemokraterna och Miljöpartiet röstade emot.

– Styret har tydligen redan gett upp. Någon annan slutsats går inte dra när de lojt accepterar att skåningarna inte får den vård de har betalat för, och slött ser på när skattepengarna försvinner i rasande fart, säger Niels Paarup-Petersen (C), ledamot i sjukvårdsnämnd Sus.

Allians för Skåne kommer att ta upp den osäkra ekonomin på Sus på nästa regionfullmäktige (28/4).

Jonas Duveborn