sodertuntak

Birgitta Södertun (KD), gruppledare.

I förra veckan presenterades Region Skånes årsredovisning för 2014. Det sista året med borgerligt styre (Allians för Skåne styrde i samarbete med Miljöpartiet) slutade med ett starkt ekonomiskt resultat: +647 miljoner.

I årsredovisningen följs också målet om att ”Medborgaren ska känna sig informerad och kunna göra smarta val” upp. Det är glädjande att kunna läsa att antalet omlistningar mellan vårdcentraler ökat med 25% – från 165000 till 206000. Att fler människor fått upp ögonen för att man kan flytta mellan olika vårdcentraler, såväl offentliga som privata, inom ramen för det solidariskt finansierade valfrihetssystemet är positivt. Det stimulerar vårdgivarna till att ständigt arbeta med kvaliteten i vården och bemötandet gentemot patienten.

Och därför är det också illavarslande att de rödgröna i och med maktskiftet tagit bort detta mål ur Region Skånes budget. Tydligen är inte medborgarens makt över den egna vården och möjligheten att byta vårdgivare om man inte är nöjd längre prioriterat. Ökad mångfald och utökade vårdval är också mål man tagit bort – och därför kommer vi inte om ett år i årsredovisningen kunna läsa lika goda besked som i den nu aktuella: Att fyra nya vårdval infördes i Region Skåne under 2014.

På nationell nivå försöker Stefan Löfvens rödgröna regering, ivrigt understödd av Jonas Sjöstedt och Vänsterpartiet, ständigt göra inskränkningar i valfriheten. Gamla tiders (S)-lösningar, där politiker och landstingsbyråkrater sitter och bestämmer vem som ska få vård var, vurmas det för. Det visar inte minst det faktum att Ilmar Reepalu, i många år (S)-skyltfönstret Malmös starke man, givits regeringens förtroende att utreda hur ”vinstintresset” ska bekämpas i välfärden. Dålig kvalitet och långa köer i välfärden är man uppenbarligen mindre intresserade av att bekämpa.

För mig är kvaliteten på vården och den enskilde patienten alltid viktigare än system och kamp mot vinster. Nu är Kristdemokraterna och Allians för Skåne i opposition – men vi kommer att fortsätta pressa det rödgröna minoritetsstyret i Region Skåne när de försöker inskränka den enskilde skåningens rätt att välja.

Birgitta Södertun (KD)
Kristdemokraternas gruppledare i Region Skåne