Under dagens beredning för primärvård, psykiatri och tandvård tar nämnden beslut om bland annat ett kunskapscentrum för personer från andra länder. Det är viktigt att öka kunskapen och kompetensen om vård för människor som har annorlunda erfarenheter än vad den skånska vården ofta möter. Det gäller särskilt människor som flyr från krig och förtryck som behöver hjälp och stöd för att kunna fungera som vanligt igen.

Tyvärr ser vi i dag runt om i våra skånska kommuner och i den skånska sjukvården att vi inte har de rätta förutsättningarna att ge dessa människor en god vård. Det är inte ovanligt med fler månaders väntetid till barn- och ungdomspsykiatrin och vård för tortyrskadade kan dröja upp till ett år innan de får hjälp. Det är oacceptabelt.

Med anledning av detta vill Allians för Skåne gå ännu längre än den styrande minoriteten och vill att Region Skåne snarast uppvaktar regeringen för att se till att de tar ansvar för Sveriges samlade flyktingmottagande, görs inget snart kommer Region Skåne inte mäkta med den ökade belastningen och det kommer medföra att vi inte kan ge alla människor en värdig vård.

Mattias Brage