Utredningen om att stoppa de planerade upprustningarna av SUS sjukhusområden i Malmö och Lund för att i stället satsa på ett nytt sjukhus någonstans mittemellan skapar direkt oro. En rad skilda uppfattningar blir tydliga efter både ort och politisk uppdelning.

Fackförbunden ger en första positiv reaktion om  än med olika grad av entusiasm, men det finns även kritiska röster bland personalen som återges i medierna. Ett sjukhus i till exempel Hjärup skulle ge en ökad pendling främst i sträcka, men även i tid.

Akuten i Malmö - i framtiden bara öppen dagtid? Foto: Maria Eklind, Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)

Akuten i Malmö – i framtiden bara öppen dagtid?
Foto: Maria Eklind, Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)

Kommunledningarna i Malmö och Lund är som väntat negativa. Att dra ner sjukhusen i städerna till mindre närsjukhus med 100-200 vårdplatser och inga nattöppna akuter lockar varken Malmös Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) eller Anders Almgren (S) i Lund.

– Det här känns som en pappersprodukt som lades åt sidan redan för ett par år sedan. Regionen tittar på ett förslag som redan är ratat, förklarade Stjernfeldt Jammeh och menade dessutom att en stad av Malmös storlek måste ha en nattöppenklinik.

Från Lunds sida tycks man säga nej till att samla ett nytt sjukhus i någon mindre ort. Däremot är man inte förvånande mer positiv till att samla SUS på ett ställe – om det sker i Lund. Det kan inte uteslutas att det är en vision som föresvävar en del av läkaropinionen. Frågan är om inte en sådan lösning vore än mer svårsmält i Malmö.

För att vara ett socialdemokratiskt förslag i regionen med Ingrid Lennerwald (S) som främsta förespråkare är alltså de socialdemokratiska kommunledningarna skeptiska. Även regionrådet Joakim Sandell (S) valde när förslaget presenterades att avstå från att ta ställning. Så är han, förutom att vara ordförande i SUS styrelse, ordförande för Socialdemokraterna i Malmö.

Miljöpartiet, som 2011 var en del av femklövermajoriten med alliansen och med att begrava idén om ett tredje sjukhus, är inte heller direkt positiva trots den nuvarande koalitionen med Socialdmeokraterna. Regionrådet Anders Åkesson (MP) lämnar förvisso en liten öppning i en intervju med Landskronaposten:

– Vi ser i dagsläget inte möjligheten av ett tredje sjukhus, men för egen del är jag öppen för allt som skapar bred enighet kring framtidens sjukvård.

De fyra allianspartierna är ganska skeptiska.

Allt tyder på att det politiska spelet, inte minst inom den styrande S-MP-minoriteten kommer att vara intensivt månaderna fram till 4 juni. Då måste nämligen regionen besluta om vad de upprustade lokalerna i Malmö ska fyllas med – om inte kostnaderna ska börja rulla utan att man får något för pengarna.

Peter J Olsson