Torbjörn Tegnhammar 620 border

Rätt hjälp på rätt nivå är lösningen på flera skånska städers problem med fattiga EU-medborgare som försörjer sig på tiggeri och bygger bostäder i parker. Sverige måste genom EU agera mot de medlemsländer som diskriminerar sina egna medborgare och vägrar att ta ansvar för socialt utsatta människor. Att flytta ansvaret till kommuner i andra länder är ingen seriös lösning på problemen.

Att hundratals utsatta människor har dykt upp i till exempel Malmö för att försörja sig på tiggeri har undgått få. Många har dessutom noterat etableringen av bosättningar på såväl privata tomter som i offentliga parker. Ingen verkar tycka att den situation som dessa människor befinner sig i är värdig eller acceptabel. Svenska skattebetalare har redan avsatt resurser för att genom EU finansiera insatser i migranternas hemländer. Märkligt nog anser extremvänstern och ett antal etablerade partier att det är Malmös skattebetalare som återigen ska stå för notan när insatser görs för denna grupp.

Medan ansvarslöshet och brist på initiativförmåga har präglat den röda majoritetens agerande i Malmö, har Moderaterna från början tagit sin ledarroll på allvar. Redan 2013, ett drygt år innan frågan började få stor uppmärksamhet i samhällsdebatten, jobbade jag för att ett vinterhärbärge skulle etableras för EU-medborgare. Syftet var att människor inte skulle frysa ihjäl på Malmös gator. De röda sade nej. När problemet nu har eskalerat med bosättningar runtom i Malmö, har vi varit fokuserade på faktiska lösningar medan andra har ägnat sig åt populistiska utspel. I de diskussioner som har förts inför beslut om en ny handlingsplan har vi fört fram ett antal synpunkter som vi nu också har fått gehör för.

Inga grupper ska särbehandlas. Alla malmöbor ska behandlas lika, i enlighet med kommunallagen. Människor som behöver hjälp med bostad får söka bistånd hos socialtjänsten. Ansökningar behandlas av kvalificerade socialsekreterare som gör bedömningar utifrån gällande lagstiftning. Den lokala ordningsstadgan gäller självklart alla. När tältläger och dylikt etableras måste kommunen och polisen agera snabbt och effektivt. När tydlig kommunikation inte räcker till ska avhysningar ske. Det ska finnas vinterhärbärge i staden så att människor inte fryser ihjäl. Det ska finnas tillfälliga platser på härbärge som kan användas efter en avhysning med möjlighet till efterföljande återresa till hemlandet.

Det är glädjande att vi nu har fått till en överenskommelse om just detta tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Samtidigt är det häpnadsväckande att se andra partier tävla i märkliga, populistiska uttalanden. Medan någon vill garantera bostäder åt EU-migranter samtidigt som vi redan har 1 500 hemlösa malmöbor, varav en tredjedel barn, vill någon annan ge kollektivt socialbidrag till tiggare och en tredje anser att kommunen ska hänvisa människor till lägenheter i samband med avhysningar, lägenheter som inte finns.

Malmö kan inte vara ekonomiskt ansvarigt för socialt utsatta människor från andra EU-länder. Vi har redan Sveriges högsta arbetslöshet, ett omfattande bidragsberoende och hundratals hemlösa barn. Med en kommunal ekonomi som har missköts i flera år är utmaningarna svindlande.

Regelverken medger att EU-medborgare får befinna sig i ett annat EU-land i 90 dagar, på egen bekostnad, för att söka jobb. Det regelverket är bra och innebär stora möjligheter för till exempel svenska ungdomar. Att ett antal partier inom ramen för den lagstiftningen ställer EU-migranter mot andra grupper i Malmö och vill ge förtur till socialbidrag och bostäder är inget annat är hårresande.

Torbjörn Tegnhammar (M)
oppositionsråd i Malmö