Veckans stora nyhet i Region Skåne var den i största möjliga tysthet framtagna studien om att skapa ett ”tredje sjukhus” mellan Lund och Malmö, i stället för att uppgradera de två delarna av Skånes universitetssjukhus Sus, som ju är delat mellan Lund och Malmö.

Utredningen har gjorts av Sus-chefen Jan O Eriksson. Man kunde ju tro att han tycker det är alldeles tillräckligt med två bråkande sjukhus under sin domän, men kanske är planen att de två ska bli ett. En djärv omstart på ny ort helt enkelt.  Köp tre, betala för två och få en, är kanske erbjudandet? Djärvup, nästa.

Förebild? Sunderby sjukhus lades i obygden mellan Luleå och Boden, där sjukhusen lades ner. Foto: Joakim Syk,  Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Förebild? Sunderby sjukhus lades i obygden mellan Luleå och Boden, där sjukhusen lades ner.
Foto: Joakim Syk, Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Annars är ett vanligt påpekande att det inte handlar så mycket om ett tredje som om ett elfte skånskt sjukhus. Andra har skämtat om Tredje Riget efter Lars von Triers tv-serie om det stora Rigshospitalet med Ernst-Hugo Järegård som den danskhatande svenske läkaren Stig Helmer. Frågan blir bara vem som ska stå på taket på det nya sjukhuset, och vad hen ska skrika. ”Djärvup-lar?!”

Att utkastet inte faller i god jord i Lund och Malmö är lätt att förstå. Ett Lund med bara ett litet länsdelssjukhus med hundra sängplatser är något helt annat än självbilden: Lasarettet är formellt från 1768 men har anor sedan medeltiden. Precis som sjukhuset i Malmö, även om det nuvarande invigdes 1896.

Att bygga nya sjukhus är fint, och lockande för beslutsfattare. Det berättas att på 1960-talet när CSK i Kristianstad byggdes, strax efter Blocket i Lund, så byggdes det aningen högre. Bara för att. Att stänga sjukhus är inte alls lika glamoröst eller underhållande, men man kan väl tänka sig en nedläggningsceremoni i Malmö för lasarettet i Lund, och tvärtom.

Utan att har förstahandsuppgifter om hur firandet gick till när sjukhus har lagts ner på andra håll finns det så klart lärdomar att hämta. På 1980-talet lades sjukhusen i Trollhättan och Vänersborg ner – de låg faktiskt nästan närmare varandra än Lund och Malmö – och ersattes av ett nytt sjukhus på ett tredje ställe. Om än i Trollhättan. Och i Norrbotten tog man på 1990-talet konceptet ett steg längre: Då ersattes Luleå lasarett och Bodens sjukhus med ett nytt sjukhus i Södra Sunderbyn, en ganska liten ort mellan de två städerna.

Om dessa två exempel utgör enorma – eller ens putslustiga – framsteg inom svensk sjukhusmedicin är lite mer oklart. Förlusten av sjukhuset var möjligen ett argument när Vänersborg senare blev centralort i Västra Götalandsregionen. Men Lund har ju redan tidigare berövats de regionfunktioner som fanns där. Kanske kommer alla tjänstemän i Rådhus Skåne i Kristianstad i framtiden att flytta samman med kollegerna i Skånehuset i Malmö, fast i ett utrymt Blocket i Lund? Så som Region Skånes ekonomi blöder just nu är det kanske till och med en akut lösning att hoppas på?

Dr Trotz

Dr Trotz

Nja. Bättre kanske att fundera på om inte idén skulle kunna vidareutvecklas: Varför inte skapa ett tolfte till femtonde sjukhus mellan de gamla städerna i Skåne? Mellan Hässleholm och Kristianstad. Mellan Helsingborg och Ängelholm. Mellan Trelleborg och Ystad. Och sedan spara in på de gamla enheterna? Eller kanske tänka riktigt radikalt och ersätta alla tio sjukhusen med ett i Höör? Orups gamla lungsjukhus har ju lagom central placering och ligger nära väg och järnväg!

På så sätt kan man dessutom slå ihop debatten om nya sjukhus med den om gårdsförsäljning av alkohol. Gårdsförsäljning som gårdsförsäljning. Om man fastnar för många sjukhus kan också de olika påskrundorna för att titta på konst förstås vara en förebild. Fast då bättre kallade för pjåskrundor.

 

Ny skribent:

Efter bara två månader inträder Opposition Skåne i trotsåldern, vi har nämligen knutit den alltid lite motvalls skribenten Dr Trotz till oss. Vi insåg från början att det var en match made in heaven, eller i alla fall i Kristianstad. Vår sida handlar ju om opposition i Region Skåne, och Dr Trotz är till sin natur både oppositionell och trotsig. Och passar därför bra att kommentera det som tilldrar sig i regionen. En varning: All likhet med verkliga förhållanden är en ren slump.